W Krakowie ruszają szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat

W czwartek, 16 grudnia rozpoczynają się szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. 14 grudnia uruchomiona zostanie możliwość rejestracji dziecka na szczepienie przeciw COVID-19. Tu znajdziecie wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania dziecka na szczepienia i wykonania szczepienia.

Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem ożywają w nas wszystkich nadzieje, że będzie to czas niezakłócony obostrzeniami sanitarnymi. Administracja rządowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w trosce o zdrowie obywateli podjęła decyzję o rozpoczęciu szczepień wśród dzieci. Szczepienia przeciw COVID-19 są najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania i szansą na normalne funkcjonowanie. Akcja szczepień dzieci w wieku 5-11 lat rusza także w Krakowie.

Terminy
Począwszy od 16 grudnia 2021 roku planowane jest rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia.
Od dnia 12 grudnia 2021 r. skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie wszystkim dzieciom, które ukończyły 5 rok życia.
Od dnia 14 grudnia 2021 r. uruchomiona zostanie możliwość rejestracji dziecka na szczepienie przeciw COVID-19.

Kwalifikację do szczepienia dzieci w wieku 5-15 lat wykonywać będzie lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, jak również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19. Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19.

Szczepienia dzieci odbywać się będą wyłącznie preparatem dopuszczonym dla tej grupy wiekowej, tj. firmy Pfizer w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę.

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu, co najmniej 21. dni między dawkami. Punkt szczepień wyznaczy termin podania drugiej dawki szczepionki z zachowaniem ww. terminu. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie tj.:
1)pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),
2)jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).

Dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności otrzymają trzy dawki szczepienia:
•drugą po co najmniej 21 dniach od pierwszej,
•trzecią (uzupełniającą) po co najmniej 28 dniach po drugiej.
Trzydawkowy schemat szczepienia zalecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:
•w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
•w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
•po przeszczepach narządów litych, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
•po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
•z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
•zakażonych HIV,
•leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
•dializowanych z powodu niewydolności nerek.

Na szczepienie przeciw COVID-19, podsiadając aktywne e-skierowanie w IKP można zapisać dziecko poprzez:
•bezpłatną infolinię 989;
•SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub 880 333 333;
•pobliski punkt szczepień;
•platformę www.pacjent.gov.pl (Ważne! Dziecko można zarejestrować tylko za pomocą tzw. szybkiej rejestracji bez Profilu Zaufanego).

Należy pamiętać, że po szczepieniu każda osoba, pełnoletnia czy nie, powinna zostać przez kwadrans w punkcie szczepień.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dziecka stanie się ważny 14 dni po pełnym zaszczepieniu.

Wsparcie miasta dla procesu szczepień wśród dzieci jest elementem systemowych działań, których efekt może zapewnić normalne funkcjonowanie miasta. Gmina Miejska Kraków, w ramach prowadzonych wspólnie z Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, Punktów Szczepień Powszechnych będzie brała czynny udział w procesie szczepień najmłodszych mieszkańców miasta.

Najnowsze

Co w Krakowie