W Krakowie wprowadzono I stopień alarmu antyterrorystycznego!

Powodów do paniki nie ma, ale należy być czujnym. Od dziś w Krakowie i na Śląsku obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA. Ma to związek z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP 24. Alarm obowiązuje do 15 grudnia.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych, zapisanych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo oraz dla administracji publicznej, aby zachować szczególną czujność. Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania określonego stopnia, uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA, mieszkańcy województwa śląskiego i Krakowa powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki w miejscach publicznych pakunki, torby lub plecaki, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji na numery telefonów 112 oraz 997.

W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA, organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:
  • prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności
  • informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności wobec osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia
  • zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu, niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzają, na zewnątrz i wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów
  • sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  • sprawdzają w ramach realizacji zadań administratorów obiektów działanie instalacji alarmowych, przepustowość dróg ewakuacji oraz funkcjonowanie systemów rejestracji obrazu
  • dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Najnowsze

Co w Krakowie