W Małopolsce będzie więcej badań profilaktycznych na koronawirusa. Dla opiekunów starszych i chorych

twitter terytorialsi

Program profilaktycznych badań pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 u pracowników domów pomocy społecznej (DPS) zostanie od tego tygodnia poszerzony o testy w małopolskich zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i hospicjach. Wymazy będą pobierać Wojska Obrony Terytorialnej, a same badania będzie robić laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W Małopolsce funkcjonują 93 DPS-y, w których pracuje ponad 6000 osób. Zakładów opiekuńczo-leczniczch i hospicjów, prowadzonych w formie stacjonarnej, jest 59, a pracuje w nich blisko 3000 osób. To z myślą o nich realizowany jest w Małopolsce program profilaktycznych badań na obecność koronawirusa.

30 kwietnia wojewoda Piotr Ćwik podpisał wniosek do dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Goncerza o przeznaczenie na ten cel kolejnej wojskowej karetki wymazowej wraz z zespołem. Tym samym badania profilaktyczne w DPS-ach, ZOL-ach i hospicjach w Małopolsce wykonywane będą przez dwie wojskowe karetki wymazowe.

Urząd Wojewódzki w Krakowie

W domach pomocy społecznej badania prowadzone są od ponad tygodnia. Wymazy w DPS-ach są pobierane w pierwszej kolejności od pracowników placówek z tych powiatów, w których jest najwięcej zakażeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Do starostów tarfiło pismo informujące o możliwości przeprowadzenia u pracowników DPS-ów badań pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 poza ustalonym harmonogramem pod warunkiem wprowadzenia w danej placówce zmianowego systemu pracy (np. 2 zespoły w cyklu 7- lub 14-dniowym) oraz samodzielnego pobrania i dostarczenia wymazów do Szpitala Uniwersyteckiego.

Kolejny zespół wymazowy zostanie najpierw przeszkolony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Wymazy pobierać będzie personel medyczny 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a badania wykona laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Całość projektu koordynuje Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie DPS-ów i Wydział Zdrowia w zakresie ZOL-i i hospicjów.

Jak informował Urząd Wojewódzki w Krakowie, pierwszy tydzień badań w DPS-ach nie przyniósł żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem.

GS

Zobacz także