W poniedziałek darmowa komunikacja z powodu smogu

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 w Krakowie będzie darmowa komunikacja miejska. Bezpłatne przejazdy autobusami i tramwajami MPK to efekt prognozy przekroczenia średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3.

– Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej) – poinformowała Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa prezydenta miasta Krakowa.

Z bezpłatnych przejazdów można korzystać na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w poniedziałek, 11.01.2021 r., w godzinach od 00.00 do 24.00.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu najbliższej doby (11.01.2021) istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie