W seminarium duchownym w Krakowie studia rozpoczyna 9 kandydatów na księży

Tylko 9 kandydatów na księży rozpoczyna naukę na pierwszym roku w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski przekazał im suscepty – specjalne dokumenty potwierdzające przyjęcie do seminarium. Dodatkowo 16 alumnów rozpoczęło rok prepedeutyczny w Zembrzycach (to czas przygotowania do rozpoczęcia formacji w diecezjalnym seminarium duchownym), a 2 zostało przyjętych do seminarium 35+ w Łodzi.

W słowie skierowanym do kandydatów metropolita krakowski podkreślił, że Bóg zawsze daje powołanie, ale to człowiek musi mieć w sobie gotowość do odpowiedzi na ten głos. Wspomniał też, że przemijają kolejne pokolenia kapłańskie i mówi to o ciągłości Kościoła. – Chrystus jest zatroskany, by słowo Boże i moc sakramentów docierały do każdego człowieka, dlatego powołuje młodych ludzi do swej służby – przekonywał arcybiskup Jędraszewski i życzył kandydatom do kapłaństwa, by zawsze znaleźli przestrzeń do modlitwy i mieli w sobie świadomość, że są na dobrej drodze życia. Podkreślił, że przed młodymi ludźmi wyjątkowy czas zastanawiania się nad sobą i tym, kim się staną dla Boga, dla ludzi i dla Kościoła. – Wykorzystajcie ten czas jako Boże błogosławieństwo dla każdego z was. Życzę wam pięknego wzrastania i dobrego wykorzystywania tego czasu – powiedział. Przypomniał kandydatom na księży postać św. Hieronima, który tworzył niezwykły pomnik wiary i kultury. Zauważył, że ten święty powinien dla wszystkich stawać się wspaniałym patronem.

W seminarium w Tarnowie 14 młodych mężczyzn rozpoczęło formację na 1 roku.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie