W tym serze mogą być kawałki metalu. Jest ostrzeżenie GIS

Główny inspektor sanitarny informuje o Wycofaniu niektórych partii sera pleśniowego z mleka koziego ze względu na możliwą obecność metalowych ciał obcych.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. wycofuje ze sprzedaży ser kozi Sainte Maure Chevre President 200 g ze wskazanymi poniżej terminami przydatności do spożycia, ze względu na informację otrzymaną od francuskiego producenta Société Fromagère de Riblaire (weterynaryjny numer identyfikacyjny FR 79 299 001 CE) o możliwej obecności metalowych ciał obcych w produkcie.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Sainte Maure Chevre President 200g

Ser kozi President

Termin przydatności do spożycia09.10.2022, 17.10.2022, 20.10.2022.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie i poinformowała o możliwości zwrotu serów z wyżej wymienionych partii do miejsca zakupu. W przypadku dodatkowych pytań i/lub wątpliwości istnieje możliwość kontaktu z zespołem ds. obsługi konsumenta pod numerem telefonu 222-708-500 lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@lactalis.pl

Informacja o wycofaniu jest dostępna także na stronie internetowej firmy: https://lactalis.pl/

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktu z obrotu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktów wskazanych w komunikacie.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie