W ubiegłym roku na krakowskich ulicach zginęło 9 osób. To niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej

W 2023 r. na ulicach Krakowa zginęło 9 osób. To niemal dwa razy więcej osób niż w roku 2022.  Do tego wzrostu najbardziej przyczynił się wypadek przy moście Dębnickim, w którym zginęły cztery osoby.

Policjanci krakowskiej drogówki podsumowali ubiegły 2023 rok. Na krakowskich drogach doszło w tym czasie w sumie do 763 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 9 osób, a 791 doznało obrażeń ciała. Funkcjonariusze odnotowali także 8168 kolizji.

Sprawcami wypadków drogowych w analizowanym okresie w przeważającej mierze byli kierowcy pojazdów, którzy spowodowali ogółem 684 wypadki, co stanowi 89,6 % ogółu wypadków. Piesi natomiast, byli sprawcami 55 wypadków tj. 7,2 % ogółu wypadków.

Pozostałe 24 wypadki tj. 3,2 % ogółu wypadków zaistniały z innych przyczyn, takich jak: niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu, niewłaściwy stan drogi, zwierzęta na drodze, czy też wina pasażera.

W porównaniu z rokiem ubiegłym policjanci odnotowali 11 wypadków mniej, nastąpił także spadek liczby rannych o 25, oraz spadek liczby kolizji o 29. O 5 wzrosła natomiast ilość ofiar śmiertelnych. Wzrost ten spowodowany jest m.in. zdarzeniem drogowym mającym miejsce w połowie lipca u.br. w rejonie Mostu Dębnickiego, w którym śmierć poniosły 4 osoby.

 

Tragedia na moście Dębnickim. Nie żyją cztery osoby

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

W ciągu 12 miesięcy 2023 roku nietrzeźwi byli sprawcami 161 zdarzeń drogowych, w tym 53 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 53 zostały ranne. Podsumowując, nastąpił spadek w ilości odnotowanych zdarzeń drogowych zawinionych przez nietrzeźwych o 49.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie