Wakacyjne patrole w Starym Mieście i Kazimierzu. Ma być bezpieczniej i ciszej

Kraków startuje z nowym programem City Helpers. W turystycznych dzielnicach ma być bezpieczniej i ciszej.

Hasłem przewodnim projektu jest fraza „How can I help you? / Jak mogę Ci pomóc?” jako najbardziej otwierająca, przyjazna forma zapytania, która jest kwintesencją gościnności. Wraz z logo Krakowa ozdobi ona niebieskie stroje City Helpers, tak by mogli wyróżniać się z tłumu.

Dwanaścioro przedstawicieli rozmaitych służb miejskich będzie pomagać turystom, ale też reagować na wszystkie naruszenia reguł współużytkowania przestrzeni publicznej – monitorując niewłaściwe zachowania, informując niestosownie zachowujące się osoby o łamaniu przepisów porządku publicznego, a w razie konieczności wezwą odpowiednie służby do interwencji.

Ich aktywność pomoże niwelować konflikty generowane przez ekonomię nocy oraz chronić historyczny krajobraz miejski. Działalność City Helpers ma także zwiększać komfort i poczucie bezpieczeństwa przybywających do miasta turystów, narażonych na rozmaite nadużycia, oszustwa, kradzieże czy nieuczciwe praktyki niektórych osób lub firm.

Dwuosobowe zespoły City Helpers będzie można spotkać w lipcu i sierpniu na Starym Mieście i Kazimierzu od czwartku do soboty, w godz. od 18.00 do 2.00, a w niedzielę w godzinach 12.00–20.00.

– Chcemy, aby wszyscy czuli się w mieście bezpiecznie, a zarazem mieli poczucie, że jest to przestrzeń współdzielona i że ważne jest w niej zachowanie równowagi. Zachęcamy do odwiedzania Krakowa, by poczuć jego niepowtarzalne genius loci, skorzystać z letniej oferty kulturalnej, miejskiej przyrody i bogactwa smaków lokalnej kuchni. Chcemy też pokazywać, jakie mamy oczekiwania wobec gości, którzy w naszym mieście pojawiają się na chwilę. Dlatego odwołujemy się do języka wzajemnego szacunku i komunikacji – mówi pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski.

Projekt City Helpers ma charakter pilotażowy i jest częścią działań, które przewidziano w Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028.

Najnowsze

Co w Krakowie