Wesoła. Jest decyzja w sprawie uwag do planu miejscowego. I o jego ponownym wyłożeniu

Musisz przeczytać

Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła” będzie ponownie wyłożony. Powód? Uwzględnienie części uwag zgłoszonych podczas poprzedniego wyłożenia.

Do projektu planu dla Wesołej zgłoszono ponad 1,5 tys. uwag. Zdecydowana większość z nich dotyczyła zapisu, by obecny teren kościoła był miejscem usług sakralnych. I te uwagi zostały uwzględnione. Pierwotny zapis mówił tylko o usługach. Obrońcy kościoła uznali to za pierwszy krok do desakralizacji kościoła i ruszyła akcja w jego obronie. Prezydent i jego urzędnicy wielokrotnie zapewniali, że nie było i ma planów zmiany funkcji świątyni, ale ostatecznie uznał, że lepiej uwzględnić zapis o usługach sakralnych.

W przypadku pozostałych uwag można mówić o ich nieuwzględnieniu. Tylko niektóre wnioski zostały częściowo spełnione. Odrzucone zostały te najbardziej radykalne – by w tym obszarze nie wolno było budować już żadnych nowych obiektów, by pozostały tylko istniejące budynki zabytkowe i by resztę zamienić na zieleń. Przepadły również wnioski o przeznaczenie większych terenów pod nowe obiekty. Odrzucony został wniosek o zakaz budowania parkingu podziemnego czy rezygnację z przedłużenia ulicy św. Łazarza do ul. Kopernika. Plan dla Wesołej nie będzie też przewidywał wydzielonego wybiegu dla psów.

Wiceprezydent Jerzy Muzyk poinformował radnych na środowej sesji, że projekt planu dla Wesołej zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. A to oznacza, że znowu będzie można wnosić do niego uwagi i na przyjęcie planu trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Tak samo jak na osoateczną koncepcję zagospodarowania terenów i budynków zakupionych przez gminę od Szpitala Uniwersyteckiego.

Plac na Wesołej

Plac na Wesołej
Obraz 1 z 10

Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidywane jest powstanie Placu na Wesołej, czyli miejsca spotkań. Projekt koncepcyjny - zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców - powinien zostać wyłoniony w międzynarodowym konkursie architektonicznym.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca