Wicemarszałek o utracie unijnych dotacji przez strefę wolną od LGBT. „Poważne niebezpieczeństwo”

Istnieje realne zagrożenie, że Małopolska nie dostanie unijnych dotacji na lata 2021-2027. Może też nie dostać zwrotu wydatków, które do tej pory nie zostały rozliczone z Brukselą. Teraz głos w tej sprawie zabrał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wszystko przez deklarację małopolskiego sejmiku o ustanowieniu w naszym regionie strefy wolnej od LGBT. Jeśli ta uchwała będzie nadal obowiązywać, Komisja Europejska nie podpisze z Małopolską umowy na nowy Regionalny Program Operacyjny. Na razie nie zanosi się na to, by władze Małopolski zmieniły zdanie w tej kwestii. Pisaliśmy o tym tutaj.

– Niebezpieczeństwo jest bardzo poważne. Ja już wyraziłem swoje stanowisko w tej sprawie. Jestem zwolennikiem unieważnienia uchwały, tzw. deklaracji sejmiku dot. LGBT. Komisja Europejska uprzedziła nas już formalnie o podjętych krokach. To są trzy bardzo zdecydowane kroki. Przede wszystkim wstrzymanie negocjacji nowej perspektywy unijnej. Dzisiaj wiemy, że te środki to 2,56 mld euro. Środki od edukacji po drogownictwo, rozwój szpitali, wszystko co do tej pory mogliśmy sobie realizować i wyobrazić. Z drugiej strony wstrzymanie bieżących wydatków. To jest bardzo dotkliwe już dzisiaj dla Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wiele etatów, ok. 50% etatów u nas i w jednostkach zależnych jest finansowane wprost ze środków europejskich. Ale to przede wszystkim bardzo niebezpieczne dla beneficjentów naszych projektów, przedsiębiorców, wielu partnerów – mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz w Radiu Kraków.

Przypomnijmy, że dwa miesiące temu podczas posiedzenia Komitetu Regionalnego Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, przedstawicielka Komisji Europejskiej, Maria Galewska przedstawiła stanowisko KE: uchwały anty-LGBT naruszają kartę praw podstawowych i horyzontalną zasadę niedyskryminacji. Jej zdaniem utrzymanie uchwał na poziomie lokalnym może doprowadzić do zablokowania funduszy europejskich w pięciu województwach, w tym w Małopolsce. Teraz przedstawicielka KE ponownie przypomniała to stanowisko wnosząc uwagi do protokołu z tego posiedzenia. „Uważam, ze warto jest by członkowie KM wiedzieli, iż z bieżącej dyskusji oraz wymiany korespondencji miedzy PL a KE wynika, że kontynuacja obowiązywania deklaracji/uchwal na poziomie regionalnym i lokalnym, będzie podstawą do: 1. KE nie uzna za spełniony tzw. horyzontalny warunek wstępny dotyczący zgodności z Kartą Praw Podstawowych UE. Dopóki PL nie spełni tego warunku wstępnego, nie będzie mogła otrzymać zwrotu wydatków (nie certyfikować do KE) = całość funduszy zablokowana. 2. Zablokowania negocjacji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 z powodu braku zgody na desygnację UM jako IZ na lata 2021-2027” – czytamy w piśmie przedstawicielki KE.

Najnowsze

Co w Krakowie