Więcej krakowskich dłużników układa się z ZUS

Coraz więcej przedsiębiorców z zaległościami składkowymi wobec ZUS spłaca należność w formie rat. W ciągu dwóch ostatnich lat liczba układów ratalnych zawieranych z krakowskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wzrosła o niemal 40 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga klientom, którzy mają problem z terminowym opłaceniem składek. W przypadku trudności finansowych przedsiębiorca może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o układ ratalny.

Z danych oddziału ZUS w Krakowie wynika, że z roku na rok wzrasta liczba klientów korzystających
z tej formy pomocy  spłaty należności. W połowie 2018 roku, krakowski ZUS zawarł 1336 układów ratalnych, dla porównania w połowie roku 2016 było ich 872, zaś w połowie roku 2017 – 1148.

Dłużnicy starający się o raty mają ułatwione zadanie ponieważ znacznie ograniczono zakres dokumentów niezbędnych do przyznania ulgi. Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej płatnika – mówi Ewa Drogosz z-ca dyrektora ds. dochodów z oddziału ZUS w Krakowie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprościł również formularze i język używany w kontaktach
z klientami.  Ponadto przedsiębiorca, który ma kłopoty finansowe może liczyć na pomoc doradcy ds. ulg i umorzeń. Doradca pomaga przy kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosku oraz prowadzi krok po kroku przez wszystkie inne formalności.

Rozłożenie należności z tytułu składek na raty daje możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, uzgodnionym z ZUS, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Harmonogram spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego i ma na celu umożliwienie dalsze funkcjonowanie przedsiębiorcy na rynku.

(ip)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie