Wielka inwestycja MPO – jest decyzja dla centrum recyklingu odpadów w Nowej Hucie

Prezydent miasta wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Wielka inwestycja MPO w Krakowie zostanie zrealizowana na terenach przy ul. Igołomskiej w Nowej Hucie. Zamontowane tam instalacje będą mogły przyjmować, przetwarzać, myć i poddawać recyklingowi co najmniej 10 ton śmieci na dobę.

W Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych powstaną 4 instalacje do przetwarzania śmieci zebranych od mieszkańców:

  • Instalacja przygotowania do recyklingu odzyskanych tworzyw sztucznych. To będą dwie nitki technologiczne o łącznej przepustowości do 40 tys. ton rocznie.
  • Instalacja mycia, rozdrabniania odpadów i granulacji tworzyw sztucznych. To także dwie nitki technologiczne o łącznej przepustowości do 20 tys. ton rocznie.
  • Instalacja do odzysku odpadów komunalnych o przepustowości 100 tys. ton rocznie. Ta instalacja ma umożliwiać także sortowanie selektywnie zebranych odpadów w ilości do 50 tys. ton rocznie. Łącznie więc ta instalacja może przerabiać do 150 tys. ton śmieci w ciągu roku.
  • Instalacja odzysku odpadów wielkogabarytowych. Czwarta instalacja ma mieć przepustowość do 25 tys. ton rocznie.

W nowym centrum recyklingu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem napraw i ponownego użycia odpadów.

W ramach inwestycji przy ul. Igołomskiej planuje się także postawienie budynków przemysłowych i magazynowych o łącznej powierzchni 7,5 ha. Powstaną też parkingi (2,7 ha) i drogi dojazdowe (1,7 km), w tym połączenie z ulicą Igołomską.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozwala na projektowanie wielkiego centrum recyklingu i podjęcie starań o pozwolenie na budowę.

(GEG)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie