Wielka pomoc dla osób niepełnosprawnych! Dofinansowanie na elektryczny wózek inwalidzki

Jeszcze do 31 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski mieszkańców o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Środki na to zadanie uruchomił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem jest niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności – wózek elektryczny to szansa na samodzielne poruszanie się dla osób, które nie mogą korzystać ze sprzętu napędzanego ręcznie.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd”. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł, a minimalny udział własny musi stanowić 10 proc. ceny brutto wózka.

 Z pomocy mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którym dysfunkcje uniemożliwiają samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest także zatrudnienie lub nauka albo potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Więcej informacji na stronie internetowej mops.krakow.pl.

Wnioski mieszkańców Krakowa przyjmowane są do 31 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Józefińskiej 14, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pok. 9, w godz. 8.00–15.00.

js/krakow.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie