Wielka przeprowadzka Szpitala Uniwersyteckiego z Wesołej! Które oddziały zostaną przeniesione jako pierwsze? [informator]

Szpital Uniwersytecki w Krakowie /fot. Tomasz Cichocki/

Już w poniedziałek rozpocznie się pierwsza tura przenosin Szpitala Uniwersyteckiego do nowej siedziby w Prokocimiu przy ul. Kostaneckiego. Przeprowadzka będzie trwać trzy dni. W tym czasie zostanie przeniesionych kilka oddziałów w ulic: Kopernika, Skawińskiej i Śniadeckich. Będzie to największa operacja logistyczna ostatnich czasów w Krakowie. Kolejne tury odbędą się w grudniu i styczniu. 

Pacjenci – przebywający na oddziałach przeznaczonych do przeprowadzki w I turze – oraz osoby wskazane przez nich jako upoważnione do uzyskiwania informacji zostaną poinformowane o planowanym przeniesieniu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Kiedy i jakie oddziały będą przenoszone?

Poniedziałek, 18 listopada: 
– oddział nefrologii
– stacja dializ
– oddział kliniczny chorób zakaźnych
– anestezjologia i intensywna terapia z ul. Śniadeckich 5 i ul. Kopernika 40

Wtorek, 19 listopada:
– oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej, gastroenterologicznej i transplantologii
– oddział diabetologii
– oddział reumatologii i immunologii
– oddział angiologii

Środa, 20 listopada:
– oddział pulmonologii i alergologii
– anestezjologia i intensywna terapia z ul. Skawińskiej 8
– oddział gastroenterologii

Jak będzie wyglądać przeprowadzka?

  • Pacjenci przebywający w danym dniu na wymienionych oddziałach zostaną przetransportowani transportem szpitalnym, pod opieką personelu medycznego. Podopieczni zostaną podzieleni na grupy: w karetkach z lekarzem, w karetkach bez lekarza i w busach, w asyście ratownika medycznego. Przeprowadzka rozpocznie się po godz. 8.30, po śniadaniu i podaniu porannych leków. Obiad zostanie podany już w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
  •  
  • Pacjenci będą wożeni w kolumnach, a na początku i końcu będą jeździć radiowozy na sygnale. Operacja zakończy się ok. godz. 15.00-16.00. Jeżeli akcja się przedłuży, to oddziały nadal będą przenoszone, a przeprowadzka nie zostanie przerwana. 
  • Pacjenci zgłaszający się do hospitalizacji w dniu przenosin danego oddziału będą przyjmowani w starej siedzibie do godziny 7.30, a od godz. 7.30 już w nowej siedzibie w Krakowie-Prokocimiu. Mieszkańcy w stanach nagłych wciąż będą przyjmowani na SOR przy ul. Kopernika 50.
  • Działalność poradni, funkcjonujących przy oddziałach, które przenoszą się w pierwszej turze –  zostanie wznowiona w kolejnym dniu po przeprowadzce już w Nowej Siedzibie w Krakowie-Prokocimiu. Pacjenci poradni, którzy mają wyznaczony termin wizyty w dniu przeprowadzki, otrzymają informację o miejscu udzielenia świadczenia od personelu poradni.

js/Szpital Uniwersytecki

Zobacz także