Wielki spór o pomnik na Placu Inwalidów. To miejsce obiecano komuś innemu?!

fot. ZIKiT

„Wyrażamy […] stanowczy sprzeciw wobec  projektu wzniesienia w tym miejscu pomnika  „Orła Białego” wymyślonego w 2007 roku w zamian przyrzeczonego i zapisanego w stosownej uchwale Rady Miasta Krakowa „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.  Poświęcony kamień węgielny wciąż  tam jest i nie może zostać wyrzucony na tzw. śmietnik historii” – wyraża swoje stanowisko Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Stanowisko ma formę listu otwartego, którego adresatami są prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider.

Poniżej prezentujemy całą całą treść listu:

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wzywa władze miasta Krakowa do uszanowania umowy zawartej wiele lat temu z Komitetem Budowy Pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.

Jego pierwszymi członkami byli ci krakowscy Żołnierze Niezłomni, którym udało się przeżyć czasy terroru lat stalinowskich. To oni toczyli śmiertelny bój z sowieckim najeźdźcą  i z komunistycznymi zdrajcami w polskich mundurach. W tej umowie władze zobowiązywały się do postawienia monumentu upamiętniającego  bohaterską walkę wszystkich żołnierzy drugiej konspiracji w centralnym punkcie placu Inwalidów.

Dobrze pamiętamy jak we wrześniu 2001 roku uroczyście, w obecności śp. ks. infułata Stanisława Małysiaka, ówczesnych władz państwowych, premiera, wojewody, marszałka, radnych miasta Krakowa, wojska i mieszkańców poświęcono kamień węgielny pod ten pomnik.

Właśnie dlatego wyrażamy w imieniu  Komitetu Budowy Pomnika oraz POKiN stanowczy sprzeciw wobec  projektu wzniesienia w tym miejscu pomnika  „Orła Białego” wymyślonego w 2007 roku w zamian przyrzeczonego i zapisanego w stosownej uchwale Rady Miasta Krakowa „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.  Poświęcony kamień węgielny wciąż  tam jest i nie może zostać wyrzucony na tzw. śmietnik historii.

Nie mamy nic przeciw uczczeniu w Krakowie ludzi stawiających mężnie opór nazizmowi i komunizmowi na przestrzeni półwiecza 1939-1989. Powinna to być jednak całkowicie oddzielna inicjatywa, a nie likwidująca tę, z którą wystąpili członkowie powołanego w 1997 roku Komitetu oraz wspierające ich od początku nasze Porozumienie. Pragniemy godnie uczcić w centrum duchowej stolicy Polski bohaterów walki z komunistycznym reżimem w okresie największego nasilenia jego zbrodni.  

Inicjatywa budowy takiego monumentu zrodziła się zaraz po usunięciu z placu Inwalidów pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej. Warto pamiętać, że zachodnia część placu przylega do kompleksu budynków byłego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym torturowano i wysyłano z niego na śmierć polskich patriotów.

W tym roku minie 20 lat(!) od zawiązania Komitetu, który zrzeszał młodocianych więźniów obozu w Jaworznie oraz przedstawicieli byłych więźniów politycznych komunizmu (w szczególności okresu stalinowskiego), a także inne związki kombatanckie zgrupowane w POKiN. 20 września br. upłynie zaś 17 lat od dnia wmurowania kamienia węgielnego.

Naszym moralnym i historycznym obowiązkiem jest realizacja testamentu, jaki pozostawili nam nieżyjący już członkowie Komitetu. Ludzie uczciwi dochowują raz podjętych zobowiązań, a przecież takimi na pewno są rządzący Krakowem.                                                 

Wszelkie dokumenty w tej sprawie zostały we wrześniu 2017 roku doręczone  Panu Prezydentowi prof. Jackowi Majchrowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa  Bogusławowi Kośmiderowi.

Apelujemy do władz Krakowa o wykonanie przyjętych zobowiązań oraz o uwzględnienie przytoczonych wyżej argumentów środowisk kombatanckich i patriotycznych.

Do prowadzenia rozmów, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie upoważniamy prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, członkinię Komitetu  Budowy Pomnika  „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”  Panią Małgorzatę Janiec.

 

                      Sekretarz Porozumienia                                               Przewodniczący Porozumienia

                  Edward Wilhelm Jankowski                                                  Zdzisław Stangel

                

zdjęcie tytułowe / fot. ZIKiT

Zobacz także