Wielkie głosowanie krakowskich NGO

Bogusław Świerzowski / fot. krakow.pl

Krakowskie organizacje pozarządowe mogą głosować i wybierać swoich przedstawicieli do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest w kim wybierać, bo kandydatów mamy 30. Kim są? Oto nazwiska osób, przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń.

Ireneusz Hyra, Elżbieta Żytyńska – Chwast, Mariusz Waszkiewicz, Ferdynand Nawratil, Urszula Majcher – Legowiec, Anna Wilk, Jolanta Kaczmarczyk, Rafał Grabowski, Małgorzata Felgier,Iwona Dopierała – Swiatłoń, Stanisława Wójcik, Beata Ciepła, Agnieszka Matuszyńska – Dziewitek, Agnieszka Kęska, Agnieszka Klimek, Ewa Bielecka, Izabela Plur, Tadeusz  Ćwięka, Andrzej Kucharski, Łukasz Zając, Ewa Kornecka, Agnieszka Czulak, Magdalena Chuderska, Elżbieta Gładysz, Piotr Stefański, Małgorzata Turek, Jan Fabiański, Marek Kordylewski, Ewa Chromniak.

„Creme de la crème krakowskiego środowiska organizacji pozarządowych” – tak określił grono zgłoszonych Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Kulig, podczas debaty z udziałem kandydatów, jaka odbyła się w Centrum Obywatelskim 12 czerwca 2019 roku, podkreślając jednocześnie wagę relacji wzajemnego szacunku i dialogu.

Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Rada działalności pożytku publicznego pełni rolę rzecznika wszystkich NGO w Krakowie – przekonywał Prezydent Kulig. Uczestnicząca w debacie Aleksandra Włodarczyk, członkini Rady ostatnich dwóch kadencji podkreśliła, że jedynie czynny i aktywny udział członków nowej rady usprawni jej działanie, zaś wzajemny dialog urzędu i NGO będzie stanowić o sile samorządu.

Jak skutecznie zagłosować ?

Głosowanie odbywa się od 14 czerwca do 1 lipca 2019 roku. Na członków nowej KRDPP może głosować każda krakowska organizacja pozarządowa. Obowiązuje formularz głosowania, a głosujący mogą wybierać maksymalnie ośmiu kandydatów.

Formularze do głosowania należy składać w formie papierowej i podpisanej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres: ngo@um.krakow.pl. Kopertę z formularzem należy opisać  „Głosowanie na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji”.

Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Nowa Krakowska Rada Pożytku Publicznego tuż, tuż

Wyniki głosowania, a także informacje o wybranych do nowej Rady kandydatach zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl. Kadencja obecnej Rady wygasa, zaś nowa rozpocznie działalność jesienią. W składzie Rady znajdzie się 16 osób, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawiciel urzędu oraz 4 przedstawicieli miejskich radnych.

KRDPP jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta, pełni istotną rolę, zajmuje się między innymi opiniowaniem i konsultowaniem wszystkich aktów prawa miejscowego , uchwalanych w Gminie.

Szczegółowe informacje o pracy KRDPP, działającej od 2012 roku pod adresem:

https://ngo.krakow.pl/krdpp/16342,artykul,krdpp.html

 

Zobacz także