Wiemy, dlaczego miasto sprzedaje akcje klubu sportowego „Cracovia”

Władze Krakowa zamierzają pozbyć się akcji klubu sportowego „Cracovia”. Projekt uchwały w tej sprawie trafił już do radnych. Okazuje się, że to większościowy udziałowiec klubu – spółka Comarch SA – zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o odsprzedanie jej udziałów miasta.

Prezydent Jacek Majchrowski chce, by radni zgodzili się na sprzedaż miejskich udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna. Gmina jest właścicielem 73 480 akcji, czyli 33,64 proc. Większościowym udziałowcem jest Comarch S.A (144 381 akcji – 66,11 proc.). Drobni akcjonariusze mają 540 akcji (0,25 proc.).

Akcje mają być sprzedane w drodze przetargu, czyli może kupić je każdy. Okazuje się, że przede wszystkich chce je nabyć Comarch. Urząd Miasta przyznaje, że to właśnie większościowy udziałowiec klubu sportowego „Cracovia” zwrócił się do prezydenta Krakowa z wnioskiem o odsprzedanie akcji klubu, które należą do miasta. Wartość nominalna należących do miasta akcji „Cracovii” to 7,348 mln zł. Ale sporządzona ostatnio wycena rynkowa (z połowy 2022 roku) mówi już o kwocie 26,7 mln złotych. Akcje kupi ten, kto w przetargu zaproponuje najwyższą cenę. Oferty trzeba będzie składać pisemnie. Miasto chce sprzedać cały pakiet, co oznacza, że nie będzie można sobie kupić jednej, kilku czy kilkunastu akcji.

Urzędnicy podkreślają, że ewentualnej sprzedaży będą poddane jedynie akcje klubu. Natomiast właścicielem nieruchomości, z której korzysta „Cracovia”, nadal pozostanie miasto, ale będą one – tak jak obecnie – w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” SSA.

Zgodę na sprzedaż akcji „Cracovii” musi wyrazić Rada Miasta. Dyskusja na ten temat odbędzie się na najbliższej sesji – w środę, 25 stycznia 2023. Decyzja zostanie podjęta na jednej z kolejnych sesji.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie