Wiemy, kiedy zacznie się rozbudowa zjazdu z autostrady na zakopiankę

Musisz przeczytać

Na rozbudowę zjazdu z autostrady A4 na zakopiankę kierowcy czekają od wielu lat. I jeszcze kilka muszą poczekać. Na razie jest umowa na projekty dla tej inwestycji i to ważny krok w kierunku realizacji tej inwestycji. Sama budowa może ruszyć za cztery lata i potrwa kolejne.

Kompleksową dokumentację projektową rozbudowy węzła autostradowego Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i drogi krajowej nr 7 opracuje konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków (partner) oraz MP Infra (partner). Podpisaliśmy na prace o wartości ponad 1 mln 573 tys. zł. Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad rozbudową – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na razie projekty

Pierwszym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej. Firm, z która GDDKiA podpisała umowę, odpowiada m.in. za wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej, opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadaniem firmy jest też uzyskanie ostateczności tej decyzji.

Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski.

Terminy

Prace dokumentacyjne związane z rozbudową węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2021 – 2024, a realizacja robót na lata 2025 – 2026.

W umowie z projektantem przewidziano 47 miesięcy na opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji i pozwoleń do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. To prawie 4 lata.

30 miesięcy przeznaczone jest na opracowania dokumentacji związanych z opisami nieruchomości i gospodarowaniem nieruchomościami, po uzyskaniu ZRID, a 5 miesięcy na udzielania odpowiedzi wykonawcom, którzy zadawać je będą w trakcie przetargu na realizację robót budowlanych. – Terminy te są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od przebiegu procedury przetargowej – zaznacza Iwona Mikrut

Ostatnim etapem będzie nadzór autorski sprawowany podczas prowadzenia robót budowlanych oszacowany na 25 miesięcy. Rozpocznie się od momentu przekazania placu budowy do ukończenia inwestycji.

Jak rozbudować zjazd z autostrady na zakopiankę

Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i DK7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Konieczna jest likwidacja sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i Poronińskiej – tłumaczy przedstawicielka GDDKiA.

W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic.

Miasto Kraków deklaruje pokrycie części kosztów – odszkodowań i części robót. Zostanie zawarte porozumienie z miastem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

Gigantyczny ruch

Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 (zakopianką) i miastem Kraków. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża już średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie).

Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje spiętrzenie ruchu, a kolejka samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów.

Według generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. średnio na odcinku „zakopianki” pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca