Wiemy kto, za ile i kiedy dokończy budowę drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa

Spośród siedmiu ofert złożonych w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa wybrana została ta złożona przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Firma dostanie 74,5 mln zł, a inwestycję dokończy w 8 miesięcy.

– Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od pozostałych firm, które złożyły oferty do przetargu, po wypełnieniu wszystkich formalności zostanie podpisana umowa – zastrzega Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Lewą jezdnią S7 na odcinku Lubień – Naprawa kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została ukończona. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ – jak podaje GDDKiA – „mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.”

Tak dziś wygląda droga S7 między Lubniem a Naprawą

Zdjęcie 1 z 12

Nowa firma musi wykonać prace przygotowawcze i naprawcze, dokończyć budowę prawej jezdni o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba też dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Lewą jezdnią S7 na odcinku Lubień – Naprawa kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została ukończona. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ – jak podaje GDDKiA – „mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.”

Jeśli umowa zostanie podpisana jeszcze listopadzie, ten odcinek S7 powinien być gotowy latem 2021 roku.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie