Winylowa ściana powstrzyma Serafę przed zalaniem Bieżanowa

Nowa inwestycja przeciwpowodziowa na terenie Bieżanowa! Chodzi o budowę dwukilometrowego odcinka podwyższenia brzegów rzeki Serafy z wodoszczelnych, winylowych grobli. 10 mln złotych na ten cel przekazało Wodom Polskim miasto Kraków.

O powstającym w rejonie osiedla Bieżanów nietypowym murze przeciwpowodziowym opowiadali na konferencji prasowej m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. – Zaczynamy inwestycję będącą dowodem na to, że Wody Polskie bardzo dobrze współpracują z Urzędem Miasta Krakowa – podkreślał prezes Wód Polskich Krzysztof Woś. – Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować polskie miejscowości do nasilających się przez zmiany klimatu powodzi. Mając świadomość, że zjawisko to w bardzo krótkim czasie może spowodować duże straty dla społeczeństwa, inwestujemy w rozwiązania, które zabezpieczą mieszkańców przed jego skutkami – zapewniał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Od zawsze teren Bieżanowa był newralgicznym punktem w sytuacji, gdy miała miejsce powódź. Powódź z 2010 r. spowodowała także zwiększenie intensywności działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej tego rejonu Krakowa. Jesteśmy teraz na terenie zbiornika, który został wybudowany w ramach umowy pomiędzy miastem a województwem. W tej chwili przystępujemy do realizacji dalszej części, czyli wybudowania 2 km grodzi, które uchronią fragment Bieżanowa przed zalewaniem. Dalszy ciąg będą budowały Wody Polskie, co jest przykładem na to, jak wspólnymi siłami można coś dobrego zrealizować – mówił prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Nowa inwestycja przeciwpowodziowa na terenie Bieżanowa będzie zbudowana z wodoszczelnych, winylowych grobli na brzegach Serafy. Urządzenia zostaną zamontowane tak, aby zwiększyć odcinkowo pojemność koryta w obszarze zabudowanym. Montaż grodzic winylowych na prawym brzegu Serafy w rejonie osiedla Złocień oraz obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów, poprawi poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców.

Całość zadań poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Starego Bieżanowa będzie realizowane w następujący sposób:
-budowa czterech suchych zbiorników retencyjnych – PGW Wody Polskie,
-wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu w rejonie osiedla Złocień – PGW Wody Polskie,
-wykonanie muru z grodzic winylowych odcinkowo, obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów, w rejonie osiedla Bieżanów – Gmina Miejska Kraków.

Wykonanie 420-metrowego muru z grodzic winylowych na prawym brzegu w rejonie osiedla Złocień przez PGW Wody Polskie kosztowało około 2 mln zł. Prace zostały już zakończone. Z kolei planowana budowa grodzic winylowych odcinkowo, obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów, którego budowę pokryje Gmina Miejska Kraków, pochłonie 10 mln zł. Wysokość obwałowania z grodzic wyniesie od 50 centymetrów do 1 metra.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Pięć suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwa na rzece Serafie i trzy na potoku Malinówka, będzie miało ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i Wieliczki. Łącznie zabezpieczą przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3.

(red)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie