Wodociągi Miasta Krakowa przeciwdziałają odorom

Od kilku lat Wodociągi Miasta Krakowa skutecznie realizują program ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej. Działania mają charakter długofalowy, a ich celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych.

W ramach programu, na początku bieżącej dekady na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów  zamontowano systemy filtracji powietrza. Filtry świecowe ze stali kwasoodpornej wraz z wentylatorami ssąco-tłoczącymi oczyszczają z odorów powietrze pochodzące z hali zlewnej i zbiornika retencyjnego.

Kolejny krok, to montaż układu zraszaczy, zamgławiających preparatem neutralizującym substancje odoroczynne, występujące w rejonie kanału doprowadzającego ścieki i wokół punktu zlewnego.

Dezodoryzacja części mechanicznej Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów

Bardzo ważnym elementem działań przeciwodorowych jest hermetyzacja. W oczyszczalni ścieków Płaszów w ubiegłych latach poddano jej m.in. zagęszczacze grawitacyjne, Stację Termicznej Utylizacji Osadów i stację zlewną ścieków dowożonych. Wyposażono je również w systemy oczyszczania powietrza złowonnego.

Na przełomie lat 2018/2019 zhermetyzowano również kanał dopływowy, stację krat rzadkich i pompownię główną. Materiał użyty do przykryć powstał na bazie żywicy poliestrowej i włókna szklanego. Warstwa laminatu od strony zewnętrznej zabezpieczona jest przed działaniem warunków atmosferycznych i promieni UV. Od strony wewnętrznej charakteryzuje się odpornością na korozyjne działanie skroplin. Do oczyszczania powietrza złowonnego użyte zostało urządzenie filtrosorpcyjne, które dzięki filtrom z wsadem z węgla aktywnego redukuje związki odorowe, uwalniane ze ścieków.  Węgiel aktywny ma dobre właściwości sorpcyjne i katalityczno-utleniające. Zastosowane filtry pozwalają na oczyszczenie ponad 15  tys. m3 powietrza w ciągu jednej godziny. Powietrze zasysane spod przykrycia tłoczone jest do filtra za pomocą chemoodpornego wentylatora o mocy 22kW. Uruchomienie instalacji spowodowało znaczne, odczuwalne ograniczenie występowania odorów w rejonie kanału dopływowego.

Kolejnym obiektem oczyszczalni ścieków Płaszów, który zgodnie z założeniami programu ograniczania uciążliwości zapachowych poddany zostanie dezodoryzacji, jest zbiornik osadów zmieszanych w części osadowej oczyszczalni. Zamontowane zostaną tam przykrycia oraz biofiltr.  Obecnie trwają prace projektowe dla zadania, obejmującego montaż układu filtrów w rejonie punktu zlewnego. Ich celem jest dezodoryzacja powietrza z pochodzącego z kolektora bieżanowskiego.

Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowych zaplanowane przez Wodociągi Miasta Krakowa na 2019 rok, poza oczyszczalnią ścieków Płaszów, dotyczą również innych obiektów zlokalizowanych na terenie całego miasta. Między innymi opracowane zostały projekty dezodoryzacji pompowni „Wilga” i „Żaglowa”, zakupiono urządzenia pomiarowe do prowadzenia testów mających określić skuteczność okresowego dawkowania preparatów chemicznych do wiązania siarkowodoru. Testy rozpoczną się w najbliższych tygodniach.

Na zadania, które będą realizowane w 2019 roku, Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczyły ponad 3 miliony złotych.

Zobacz także