Wodociągi Miasta Krakowa. Walczymy z odorami

Wodociągi Miasta Krakowa już od kilku lat realizują program ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej. Działania mają charakter długofalowy, a ich celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych.

W lutym 2020 r. Zarząd Wodociągów Miasta Krakowa S.A. przyjął Program ograniczania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej na lata 2021-2025, którego celem jest rozwiązywanie problemów uciążliwości zapachowych związanych z funkcjonowaniem obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej eksploatowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa.

W programie omówiono dotychczasowe działania i przyjęto założenia na lata 2021-2025 w oparciu o opracowaną Strategię Wodociągów Miasta Krakowa S.A. na lata 2021-2030 oraz Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025. Określono zarówno planowane działania inwestycyjne i remontowe jak i prace o charakterze eksploatacyjnym, wskazano źródła finansowania oraz harmonogram ich realizacji.

Dowiedz się więcej.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie