Nowy dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego czeka na nominację

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego wygrał konkurs na stanowisko Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nominację musi zatwierdzić jeszcze prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

„3 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez Komisję Konkursową został Pan dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ. Nominację musi zatwierdzić Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki” – informuje Adam Koprowski z Biura Prasowego UJ.

Czworo Kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, złożyło kompletne aplikacje, a także spełniło warunki formalne przewidziane w ustawie o działalności leczniczej oraz stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dwie kandydatury nie były rozpatrywane przez Komisję z uwagi na brak złożenia kompletnych ofert (tj. dokumentów potwierdzających kwalifikacje do objęcia stanowiska).

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ – jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz innych międzynarodowych Uczelni, posiada stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie, pełni także funkcję kierownika studiów doktoranckich. Członek Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założyciel i organizator Centrum Badań Klinicznych, którego przez klika lat był dyrektorem naczelnym. Piastował także funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Wojciech Cyrul (fot. law.uj.edu.pl)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem jego działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci już od pierwszych dni życia, aż do ukończenia 18 roku życia. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych, dzięki czemu zapewnia największą kompleksowość leczenia. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w Szpitalu funkcjonują 22 oddziały i 32 specjalistyczne poradnie. Szpital dysponuje ponad 400 łóżkami.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, w którym odbywa się proces kształcenia przyszłej kadry medycznej. Prowadzi także liczne badania naukowe.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową szpitala, a także pogłębiające się problemy kadrowe początkiem października br. rezygnację ze stanowiska dyrektora szpitala złożył prof. dr hab. Krzysztof Fyderek.

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie