Wojewoda małopolski poległ w sądzie! Tak będzie wyglądał ruch na Kazimierzu

Piotr Ćwik / fot. Jan Lorek

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik na każdym kroku torpeduje pomysły rady miasta oraz prezydenta Krakowa, ale w tym przypadku sąd sprowadził go na ziemię. Oddalono bowiem skargę kasacyjną wojewody ws. organizacji ruchu drogowego na Kazimierzu. 

A to oznacza, że rozwiązania zaproponowane przez prezydenta Krakowa są zgodne z obowiązującymi przepisami, więc nadal będa obowiązywały ograniczenie ruchu i zakaz wjazdu na teren Kazimierza z wyjątkiem mieszkańców i instytucji do tego uprawnionych.

„Wojewoda uznał, że projekt jest niezgodny z interesem społecznym. Prezydent Krakowa złożył skargę na ten akt nadzoru do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 28 grudnia 2018 r. WSA uchylił skargę. Od tego wyroku wojewoda małopolski złożył skargę kasacyjną do NSA, która została wczoraj oddalona” – informuje magistrat.

kj  

 
 

Zobacz także