Wojna z Uberem i Eko-Taxi! „Orwell w pełni”

Uber i Eko-Taxi na celowniku kontrolerów Urzędu Miasta Krakowa! Urzędnicy zamówili dziesięć kursów samochodami zrzeszonymi w tych firmach i w każdym przypadku nakładali na kierowców kary. To już kolejna typu akcja wymierzona przeciwko „szarej stafie taxi”.

To, co w ostatnim czasie dzieje się na linii kierowcy(Uber, Eko-Taxi) i urzędnicy zaczyna przypominać prawdziwą wojnę. Nie dalej niż kilka dni temu pisaliśmy, że kontrolerzy z krakowskiego magistratu mają sto procent skuteczności. Na dziesięć zamówionych kursów, wszczęli dziesięć postępowań (więcej tutaj).

Na co komu dziś?

– Skandal! Orwell w pełni. Dobre, tanie usługi tłamszone przez aparat urzędniczy i dotychczasowych monopolistów. Pytam się, na co komu w czasach gdzie każdy ma odbiornik GPS licencja? – denerwował się na naszych łamach Czytelnik, podpisujący się jako „jojek” [pisownia oryginalna].

– To znaczy zdany egzamin topografii miasta. Badania lekarskie i psychotechniczne. Tym się różnimy że my taksówkarze znamy miasta po których jeździmy a pajace z uber’a muszą na aplikacji jeździć. Ukraińcy i inne nacje … Zdajcie egzaminy. – odpowiedział „taksówkarz” [pisownia oryginalna].

Brak licencji

Urzędnicy nie mają zamiaru dyskutować, ale po prostu zamawiają kursy i słono karzą kierowców. Po stuprocentowej skuteczności poprzedniej kontroli i tym razem znowu wpadło dziesięciu na dziesięciu kierowców. Tym razem pracownicy urzędu zamówili pięć kursów za pomocą aplikacji smartfonowej Uber i pięć kursów zleconych telefonicznie w Eko-Taxi.

W siedmiu przypadkach stwierdzono wykonywanie usług przewozowych bez jakiejkolwiek wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób, w trzech – kierowcy nie posiadali licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielonej na obszar Gminy Miejskiej Kraków. – We wszystkich przypadkach zostały wszczęte postępowania wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków do sądu o ukaranie kierowców za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za czyny te kierowcom grożą kary ograniczenia wolności albo grzywny do 5 tys. złotych – tłumacza kontrolerzy.

Brak paragonu

Dodają, że część przewoźników popełniła nieprawidłowości skarbowe, polegające na niezaewidencjonowaniu sprzedaży usługi za pomocą kasy fiskalnej (kierowcy Uber) oraz na wydaniu wadliwych paragonów, tj. z błędnym określeniem rodzaju wyświadczonej usługi „ochrona”, zamiast „przewóz osób” i wydrukowane przez kasę ogólnego przeznaczenia, zamiast przez kasę o zastosowaniu specjalnym przeznaczoną do prowadzenia ewidencji usług taksówkowych (2 kierowców Eko-Taxi).

– Nieprawidłowości te zostaną zgłoszone do właściwych urzędów skarbowych, które orzekając na podstawie Kodeksu karnego skarbowego– nakładają na kierowców mandaty karne – twierdzą pracownicy magistratu, którzy sprawdzali kierowców.

Brak cennika

Dodatkowo stwierdzono, że żaden pojazd Uber i dwa pojazdy Eko-Taxi nie posiadały wewnątrz cennika usług, a przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowią, że w miejscu świadczenia usług uwidacznia się ceny jednostkowe usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości.

Jeżeli sprzedawca usługi nie wykonuje tych obowiązków, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł. Dokumentacja z tych przejazdów zostanie przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Nagła… podwyżka

W przypadku dwóch przewozów Uber, pracownicy urzędu ponownie zostali zaskoczeni nagłą, niespodziewaną podwyżką opłaty, każdy o 90 %. – Na 26 przejazdów zleconych w kwietniu i maju – takich przepadków stwierdzono łącznie sześć, w tym najbardziej bulwersująca podwyżka o 190 % za kurs 1,5 km wykonany w ciągu 5 minut, za który została pobrana opłata 24,97 zł – tłumacza kontrolerzy.

Wszystkie te zdarzenia, które mają charakter naruszenia interesów konsumentów – zostaną zgłoszone do Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Kolejne kontrole

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przewozów osób, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców zapowiada, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności służbowe na terenie miasta Krakowa w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w najbliższym czasie, także we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego i Wydziałem Ruchu Drogowego Komedy Miejskiej Policji.

(ip)

Czytaj więcej: „Uber i Eko-Taxi.Wpadło 10 na 10 kierowców”

23 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie