Jeszcze raz wraca sprawa planu dla osiedla Podwawelskiego

Radni po raz kolejny zajmą się przyszłością osiedla Podwawelskiego. Większość z nich chce, by urzędnicy jeszcze raz przystąpili do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów, które mogą zostać zabudowane.

Impulsem do powrotu do prac nad planem, który rok temu wylądował w koszu, jest sądowe postępowanie dotyczące wyznaczenia drogi koniecznej do jednej z działek tzw. „Ogrodnika”. Jeśli sąd ustanowi taki dojazd do tych terenów, będzie je można zabudować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. I to znacznie intensywniej niż zakładał to projekt planu, który w lutym 2022 roku Rada Miasta odrzuciła.

Przypomnijmy – w połowie lutego 2022 roku Rada Miasta Krakowa już w pierwszym czytaniu odrzuciła uchwałę w sprawie planu miejscowego dla osiedla Podwawelskiego. Plan ten zakładał możliwość dogęszczenia zabudowy kolejnymi blokami. Za odrzuceniem uchwały w sprawie planu miejscowego osiedla Podwawelskiego głosowało 20 radnych, przeciwko 19. Plan poszedł do kosza głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Przyjaznego Krakowa. Stanowisko radnych prezydenckiego klubu było zaskoczeniem, bowiem było sprzeczne z tym, czego chciał prezydent i jego urzędnicy. Przeciwko wnioskowi o odrzucenie planu głosowali rani PiS i Krakowa dla Mieszkańców. Oni chcieli poprawiać projekt – tak, by uwzględnić postulaty protestujących przeciwko nowej zabudowie albo przynajmniej część tych postulatów, czyli ograniczeniem zabudowy i pozostawieniem znacznej części terenu jako zielony.

Już wtedy niektórzy radni zwracali uwagę, że brak planu nie rozwiązuje problemu i ostrzegali, że deweloperzy będą i tak dążyć do zabudowania wolnych terenów starając się o warunki zabudowy (w studium zagospodarowania miasta wolne tereny na osiedlu Podwawelskim przeznaczone są pod zabudowę). Teraz ten scenariusz zaczyna się sprawdzać – pierwszym krokiem jest sądowe wyznaczenie drogi koniecznej. Sąd wezwał już strony do wyrażenia opinii na temat kilku wariantów przebiegu nowej drogi. Jeśli ją wyznaczy, zniknie przeszkoda do starań o zabudowę wolnych działek.

W porządku obrad najbliższej sesji znalazł się projekt grupy radnych różnych klubów, który ma zobowiązać prezydenta do ponownego przedstawienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Podwawelskiego. Dalej idzie projekt klubu Platforma – Koalicja Obywatelska, bo on zakłada przystąpienie do prac nad nowym planem, choć tego projektu nie ma w porządku obrad. Może się jednak okazać, że to on ostatecznie zostanie przegłosowany, bo ponowne przedstawienie planu raz odrzuconego może być już niemożliwe.

Znowu wróci więc gorąca dyskusja o przyszłości osiedla Podwawelskiego…

(GS)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie