Wraca strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu

Od piątku, 28 sierpnia na ulicach Kazimierza zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. W praktyce oznacza to przywrócenie strefy ograniczonego ruchu w kształcie wprowadzonym w 2017 roku.

– Kazimierz ze względu na swój historyczny charakter jest jednym z najbardziej odwiedzanych rejonów Krakowa. Dlatego, chcąc zachować równowagę we wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz odpowiadając na Uchwałę Zarządu Rady Dzielnicy I Stare Miasto, przywrócone zostanie funkcjonowanie Strefy Ograniczonego Ruchu – tłumaczą miejscy urzędnicy.

Fot. krakow.pl

Ale nie wszyscy są zadowoleni z przywracania strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu. W środę przed magistratem odbyła się pikieta kilkudziesięciu osób – mieszkańców, przedsiębiorców i taksówkarzy, którzy uważają, że zmiany organizacji ruchu pogorszą ich sytuację.

Obecnie przywracana strefa będzie pokrywać się z obszarem, w którym ograniczenia obowiązywały od 2017 roku. Zmiany obejmą więc m.in. plac Nowy, ulice Bożego Ciała, Józefa, Estery, Kupa, Jakuba, Wąską. – Dodatkowo, z uwagi na liczne skargi mieszkańców na zakłócanie porządku i niebezpieczne zachowania niektórych kierowców, na części ul. Miodowej pilotażowo zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu, obowiązujące tylko w weekendy, kiedy przez większość czasu nie funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Rozwiązanie to może jednak ulec zmianie, kiedy w te dni zostanie wprowadzona strefa płatnego parkowania – twierdzą urzędnicy.

Dopuszczenia dotyczące wjazdu do strefy pozostają bez zmian. Strefa nie dotyczy pojazdów:
• z abonamentem postojowym typu K na sektor A13 oraz z abonamentem postojowym typu E
• w godzinach 6-11 i 16-20 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej
• z silnikiem elektrycznym bez przyczepy
• rowerów
• taksówek
• służb specjalnych, służb miejskich, oznakowanej pomocy medycznej
• dojeżdżających na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego
• z pocztą, konwojów pieniężnych do banków strefy
• z zezwoleniem zarządcy drogi.

Magistrat zapewnia, że jeśli wprowadzone rozwiązania się nie sprawdzą, możliwe będą zmiany w w funkcjonowaniu strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu.

(red)

Na Dietla nie wrócą już dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Auta zrobią miejsce rowerom. To samo czeka most Grunwaldzki

Najnowsze

Co w Krakowie