Dzisiaj poznamy nazwisko nowego rektora Politechniki Krakowskiej

Dzisiaj dowiemy się, kto zostanie nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. O funkcję rektora ubiegają się dwaj kandydaci – prof. Dariusz Bogdał, obecnie prorektor ds. nauki uczelni oraz prof. Andrzej Szarata, obecny dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Organizacja wyborów uzupełniających stała się konieczna po śmierci prof. Andrzeja Białkiewicza. Dotychczasowy rektor PK zmarł 22 marca. Funkcję sprawował od 2020 roku.

Wyboru nowego rektora dokona Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z 60 członków społeczności Politechniki Krakowskiej, reprezentujących wszystkie grupy pracowników, a także studentów i doktorantów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpocznie się o godz. 11. Około g. 12.30 (dokładny czas trudno precyzyjnie określić) powinniśmy poznać nazwisko nowego rektora PK.

Procedura zgłaszania nazwisk jego potencjalnych następców ruszyła tuż po Świętach Wielkanocnych. Lista osób zaproponowanych przez pracowników, członków Rady Uczelni, jak również organy samorządu studentów i samorządu doktorantów, liczyła w sumie 11 pozycji. Po zapoznaniu się z opinią Senatu PK, a także ocenie kompetencji zarządczych kandydatów oraz dokładnej analizie przedstawionych planów strategii rozwoju i sposobów zarządzania, Rada Uczelni wskazała dwóch pretendentów. W piątek, 12 maja, o fotel rektora powalczą: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Prof. Dariusz Bogdał pełni obecnie funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Krakowskiej. Wcześniej był także prorektorem ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej (2008–2016) i dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (2016–2020). Kieruje Katedrą Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Prof. Andrzej Szarata od 2016 r. sprawuje funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wcześniej, w latach 2013–2016, był zastępcą dyrektora w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, a w okresie 2013–2018 kierował Katedrą Systemów Komunikacyjnych. Należy do grona najwybitniejszych w Polsce ekspertów w obszarze transportu, szczególnie w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg wielu polskich miast. Jest autorem modeli transportowych, m.in. dla Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, województwa mazowieckiego i małopolskiego, a także współautorem modelu transportowego greckich Salonik.

Wybory uzupełniające na stanowisko nowego rektora w trakcie trwającej kadencji 2020-2024 zostały zarządzone na Politechnice Krakowskiej w związku ze śmiercią (w marcu 2023 r.) dotychczasowego rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza. W okresie przejściowym – do wyboru nowego rektora – obowiązki rektora pełni najstarszy senator dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

Nie żyje Rektor Politechniki Krakowskiej

(JS)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie