Wybory prezydenckie 2020. Spisy i rejestr wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania. Wszystko, co musisz wiedzieć

krakow.pl

Wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę 28 czerwca. To już ostatni moment na zapewnienie sobie możliwości głosowania. Wniosek o dopisanie do spisu trzeba złożyć do 23 czerwca. Dopisać się do rejestru wyborców i uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania można do 26 czerwca, ale nie warto z tym zwlekać do ostatniej chwili.

Wybory prezydenckie coraz bliżej. Większość z nas będzie głosować w tych samych miejscach,co w poprzednich wyborach. Ale są tacy, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub w dniu głosowania będą w zupełnie innym miejscu.

I muszą to zrobić także ci, którzy załatwiali formalności przed 10 maja. Wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dni 10 i 24 maja 2020 r. utraciły ważność. Ci, którzy dopisali się do rejestru wyborców, nadal w nim są i nie muszą ponownie składać wniosku.

Jak dopisać się do spisu wyborców

Jeżeli nie jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, ale aktualnie tu przebywasz i będziesz także w dniu wyborów, możesz dopisać się do spisu wyborców. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć najpóźniej do wtorku 23 czerwca. Jeżeli dopiszesz się do spisu w Krakowie, będziesz w nim także widniał na drugą turę wyborów -12 lipca.

Wniosek można złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta. Formularz jest prosty, prośba o dopisanie do spisu nie ma wymaga specjalnego uzasadnienia. Ale podając w nim adres pobytu w Krakowie decydujemy o tym, do jakiej komisji pójdziemy głosować – bo to tam zostaniemy dopisani do spisu.

Do końca ubiegłego tygodnia wniosek o dopisanie do spisu wyborców złożyło w Krakowie ponad 20,6 tys. osób.

Jak dopisać się do rejestru wyborców

Osoby stale przebywające na terenie Krakowa bez zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie niezamieszkałe oraz osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania wpisywane są do rejestru. Muszą jednak złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy, w której przebywają.

Dopisanie do rejestru jest na stałe, na każde wybory. Chyba że przed następnymi złożymy wniosek o dopisanie nas do rejestru w innej gminie. Teoretycznie o dopisanie do rejestru wyborców można starać się do 26 czerwca. Ale urząd ma aż 5 dni na wydanie decyzji w tej sprawie. I jeśli będzie dużo chętnych albo pojawią się jakieś wątpliwości, to przed wyborami możemy nie zostać dopisani do rejestru.

Aby dopisać się do rejestru wyborców, trzeba potwierdzić stałe zamieszkiwanie na terenie Krakowa. W jaki sposób? Można np. przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym się mieszka (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia). Może to być także oświadczenie właściciela lokalu o stałym zamieszkiwaniu osoby składającej wniosek. Wystarczą też kopia rachunków za media dot. nieruchomości stałego zamieszkiwania, wystawione na osobę wpisującą się do rejestru albo zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na terenie gminy dopisania do rejestru, wskazujące adres stałego zamieszkania. Jeszcze lepszy jest dokument potwierdzający płacenie podatków w gminie dopisania się do rejestru (np. pierwsza strona PIT). Ale wystarczy także oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu znajdujące się na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa.

W Krakowie wniosek o dopisanie do rejestru złożyło do tej pory ok.1,6 tys. osób.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeżeli w dniu wyborów chcesz głosować na terenie Krakowa, a nie jesteś tu zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisałeś się do spisu wyborców, możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy swojego stałego zameldowania. Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, a w dniu wyborów będziesz przebywać poza Krakowem, pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia oprawie do głosowania trzeba złożyć do 26 czerwca. Też nie warto z tym zwlekać. Wyborca dostanie tak naprawdę dwa zaświadczenia – jedno o prawie do głosowania w pierwszej turze 28 czerwca, drugie – na głosowanie w ewentualnej drugiej turze12 lipca.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Można więc z nim pójść nawet do swojej stałej komisji,jeśli zmienimy plany wyjazdowe

Trzeba dobrze pilnować zaświadczeń. Jeśli ktoś je zgubi, zniszczy lub ktoś mu je ukradnie, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Gdzie to załatwić w Krakowie

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,dopisania do rejestru i spisów wyborców należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa w godzinach od 7.40 do 15.30:
• dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10,
• dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,
• dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2.

W każdej innej gminie można załatwić formalności związane z dopisaniem do spisu i rejestru wyborców oraz uzyskaniem zaświadczenia o prawie do głosowania.

GS

Zobacz także