Co wybudują obok Ciebie i jak bardzo będzie to uciążliwe?

fot. Pixabay

Komfort, jaki deweloperzy fundują mieszkańcom nowych osiedli pozostawia wiele do życzenia. Nierzadko nowe inwestycje wpływają też negatywnie na jakość życia mieszkańców z ich najbliższego otoczenia – pisze do prezydenta Jacka Majchrowskiego radny Wojciech Krzysztonek. Domaga się, aby powstał portal informacyjny, w którym mieszkańcy mogliby znaleźć informacje o planowanych inwestycjach.

– Nierzadko mieszkańcy dowiadują się o nich dopiero wtedy, kiedy zostaje ogrodzony teren budowy – uważa Krzysztonek, który twierdzi, że urzędnicy powinni uruchomić mapę obrazującą inwestycje.

– Głównym problemem jest brak niezbędnej infrastruktury, np. parkingów, odpowiednich dróg, terenów zielonych i rekreacyjnych, czy ogródków jordanowskich, a także gęstość zabudowy i odległość między budynkami. Sprawą, która wzbudza uzasadnione kontrowersje jest także towarzyszące wielu inwestycjom wycinanie drzew. Stąd też w moim przekonaniu na przedmiotowym portalu powinny się także znaleźć również bardziej szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji. Powinny one objąć w szczególności dane o: powierzchni czynnej biologicznie (bez powierzchni tzw. zielonych dachów), współczynniku intensywności zabudowy, liczbie ogólnodostępnych miejsc parkingowych, odległościach między budynkami oraz od innych budynków, sposobie skomunikowania z drogą publiczną – uzasadnia krakowski radny.

Chciałby, aby na portalu znalazły się także informacje o planowanych przez deweloperów terenach zielonych i rekreacyjnych czy ogródkach jordanowskich. – Takie informacje powinny być sformułowane w języku, które będzie zrozumiały nie tylko dla specjalistów z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego – dodaje samorządowiec. -W poczuciu odpowiedzialności za zrównoważony rozwój Krakowa, powinniśmy zapewnić mieszkańcom Krakowa możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów w zakresie wyboru mieszkania, co wymaga często długiego namysłu. Chodzi o zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektywnych informacji na temat inwestycji mieszkaniowych, w których rozważają zakupić lokale.

(ip)

fot. Pixabay

Zobacz także