Wycie syren, pożar, karetki. Służby ćwiczyły na lotnisku w Balicach

Ubiegłej nocy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie — Balicach odbyły się nocne ćwiczenia, mające na celu weryfikację procedur postępowania i współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia.

 – Ich celem było reagowanie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej — w przypadku nieuprawnionego przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym na terenie lotniska – informuje Natalia Vince, rzeczniczka prasowa Kraków Airport.

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.

 – To była także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy. Wszystko odbyło się według założonego planu. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w ćwiczeniu – wyjaśnia  Natalia Vince.

Ćwiczenia odbyły się przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego i negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Służby Ochrony i Wojskowej Straży Pożarnej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Służby Ochrony Lotniska, Lotniskowej Straży Ratowniczo – Gaśniczej, funkcjonariuszy Straży Granicznej , Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służb Kryzysowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Fot. Justyna Fil

Patrycja Bliska 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie