Wydział prawa UJ do Prezydenta Andrzeja Dudy: „Nie podpisuj!”

Poskutkuje? Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustaw o zmianach w polskich sądach. Andrzej Duda to absolwent tego wydziału. Posłucha swoich profesorów?

To nie pierwszy raz, gdy rada wydziału apeluje do Dudy. W grudniu 2015 roku profesorowie apelowali do prezydenta RP w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Tym razem ostrzegają, że popisanie nowych ustaw pchnie Polskę w sytuację, która „nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy”.

Pełna treść pisma UJ:

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Nieuzasadnione niczym usunięcie części sędziów Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń, który ma być rozpatrywany z udziałem ławników obsadzanych w procedurze politycznej, reforma postępowań dyscyplinarnych, która stwarza możliwości nacisku na sędziów, poddanie Krajowej Rady Sądownictwa bezpośredniemu wpływowi polityków, nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość. Rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wzywa władze publiczne do uwzględnienia raportów Komisji Weneckiej. Wskazują one na niedające się pogodzić z wartościami europejskimi sposoby ingerowania w niezależność sądownictwa wynikające z uchwalonych zmian. Zwracają także uwagę na niedopuszczalnie silną władzę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, któremu całkowicie podporządkowano prokuraturę, a obecnie w coraz większym zakresie podporządkowane są sądy. Wyłaniający się stan polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw. Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej.

 

(wm)

fot. Maciej Biedrzycki z KP RP

Najnowsze

Co w Krakowie