Wylot zakopianki z Krakowa do przebudowy. W Libertowie powstanie dwupoziomowy węzeł

Wylot drogi krajowej nr 7 z Krakowa w kierunku Myślenic czeka przebudowa. Do 21 czerwca prowadzone będą elektroniczne konsultacje w tej sprawie. W planach jest wybudowanie dwupoziomowego węzła w Libertowie. Jeszcze w tym roku powinna być wydana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji.
 
Od 15 czerwca 2020 r. do 21 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 (zakopianki) na odcinku o długości ok. 1 km, od granicy miasta Krakowa. Konsultacje dotyczyć będą budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie. To tzw. wariant nr 4 społeczny, który powstał na bazie sugestii mieszkańców przedstawionych w trakcie konsultacji, które odbyły się 14.10.2019 r.

W ramach tego wariantu zamiast istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przewiduje się budowę skrzyżowania ze skrętami w prawo oraz łączników z układem drogowym po stronie zachodniej i wschodniej, czyli dodatkowych dróg równoległych do DK7. Przebudowa prowadzona będzie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 7 od granicy miasta Krakowa w kierunku Myślenic, w rejonie „Góry Libertowskiej”.

Projektowana DK7 ma przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu oraz dodatkowe pasy na wlotach skrzyżowania do skrętów w prawo. W wariancie tym zlokalizowano dwie kładki dla pieszych. Po obu stronach DK7 zaprojektowano także zatoki autobusowe.

Plan przebudowy zakopianki na wylocie z Krakowa (fot. GDDKiA)

 
Zjazd i wjazd od strony Krakowa w kierunku Myślenic, bezpośrednio z pasów włączania i wyłączania dowiązano do istniejącego obecnie stanu. Zjazd i wjazd od południa w kierunku Krakowa podłączono z projektowanym skrzyżowaniem o ruchu okrężnym poprzez pasy włączania i wyłączania. Od skrzyżowania po stronie wschodniej zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej nr 2170K (ul. Świetlista), wzdłuż tej drogi zaprojektowano chodnik, który prowadzi do projektowanej kładki. Przy przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zlokalizowano po jednej stronie przystanek a po drugiej stronie zatokę autobusową.

Od skrzyżowania o ruchu okrężnym zaplanowano budowę drogi łącznikowej, która biegnie wzdłuż DK7 w kierunku południowym, następnie przechodzi pod drogą krajową w rejonie Góry Libertowskiej. Dalej droga ta dochodzi do ronda. Rondo zlokalizowano w ciągu przebudowywanej drogi powiatowej 2170K (ul. Jana Pawła II). Zaplanowano również: zjazdy publiczne i indywidualne, zatoki autobusowe, chodnik od skrzyżowania z ul. Świetlistą do ul. Przylesie, a następnie ciąg pieszo-rowerowy do ronda przy ul. Jana Pawła II. Chodnik oraz zatokę autobusową zaplanowano także wzdłuż ul. Jana Pawła II.
 
Konsultacje prowadzone będą wyłącznie drogą elektroniczną, z uwagi na epidemię koronawirusa. Prezentacja multimedialna, plany sytuacyjne dostępna na https://dk7-krakow-libertow.plhttp://www.mogilany.pl/, https://www.gddkia.gov.pl/pl/306/gddkia-krakow.

Wypełnione ankiety przesyłać należy elektronicznie, na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK 7 gr. m. Krakowa – Libertów”.

 GS

Najnowsze

Co w Krakowie