Wzrasta świadomość ekologiczna wśród mieszkańców, spada korzystanie z komunikacji miejskiej

Musisz przeczytać

Mieszkańcy coraz więcej wiedzą o recyklingu i składowaniu odpadów, jednak nie jest to dla nich proste. Największym zadowoleniem cieszą się m.in. usługi Wodociągów Miasta Krakowa, MPO Sp. z.o.o. czy MPEC S.A. Zaczyna spadać liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej.

Badania zostały przeprowadzone przez Biuro Badań Społecznych Obserwator Sp. J. Pytania zadawane przez ankieterów dot. zagadnień związanych z usługami komunalnymi świadczonymi przez miejskie spółki m.in. MPK S.A., MPEC S.A., MPO Sp. z.o.o., MPWiK S.A. czy KHM S.A. Do zadań przedsiębiorstw należy dostarczanie wody, komunikacja miejska czy gospodarka odpadami. 

Celem badania było zbadanie stopnia znajomości krakowian działalności poszczególnych miejskich spółek oraz ich rozpoznawalności. Miasto chciało również poznać stopień obciążenia budżetów domowych wydatkami na usługi komunalne. Ankieterzy zapytali również o postawy mieszkańców dot. nowych rozwiązań i usług.

Jak wyglądają usługi komunalne w oczach Krakowian? Wyniki badań będą przedstawione podczas konferencji.

Posted by KRKnews.pl on Tuesday, July 9, 2019

Krakowianie zadowoleni z jakości wody oraz usług grzewczych

Aż w 98,5% gospodarstw domowych źródłem pozyskiwania zimnej wody jest sieć Wodociągów Miasta Krakowa, a 98,7% mieszkańców odprowadza ścieki do oczyszczalni. Najwyżej oceniano brak przerw w dostawie wody oraz ciśnienia wody w sieci. Ponad 60% badanych wskazało, że pije wodę z kranu. Większość krakowian wie, że woda jest wysokiej jakości. Taką odpowiedź wskazało 83,9% respondentów.

Podobny procent wskazał, że obowiązująca taryfa jest do przyjęcia, a średnia poziom wydatków za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wynosił 68,09 zł.

Zdecydowana większość badanych przyznała, że jest zdecydowanie lub raczej zadowolona z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Było to 93,5% badanych. Najmocniejszymi stronami MPEC S.A. jest bezawaryjność dostarczania ciepła (45,6%), właściwa temperatura w mieszkaniu (39,8%) oraz łatwość obsługi i wygoda (37,8%). Średnie wydatki na centralne ogrzewanie wyniosły 127,03 zł. 

Zwiększa się świadomość ekologiczna, ale nie jest łatwo…

Mieszkańcy pozytywnie ocenili usługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z.o.o. Coraz więcej krakowian recyklinguje odpady – aż 89,9%. Według badanych segregowanie śmieci jest łatwe (75,1%). Większość osób czerpie wiedzę na temat prawidłowego segregowania odpadów z plakatów i ulotek informacyjnych (55%) oraz mediów (47,2%). 

Prawie połowa ankietowanych wskazuje, że opłata za gospodarowanie odpadami jest porównywalna z innymi miesięcznymi rachunkami (49,9%), a dla 45,5% jest niższa od innych opłat. 

Mieszkańcy pozytywnie oceniają czystość Krakowa. Według 76% miasto jest czyste lub raczej czyste. Z kolei z utrzymania dróg i chodników w zimie jest zadowolonych 86,6% badanych. 

– Mieszkańcy są świadomi czym jest recykling i coraz gorzej oceniają łatwość postępowania z procesem recyklingowym. Trzeba było rozdzielać śmieci trzech worków, a nie jak wcześniej do jednego. Od tego miesiąca należy mieć pięć różnych worów na odpady. Obserwujemy tendencję zmniejszających się ocen w tej kategorii – stwierdza Przemysław Budziło z Biura Badań Społecznych Obserwator Sp. J.  

Mieszkańcy znają nowoczesne rozwiązania

Według mieszkańców dzięki spalaniu odpadów w Ekospalarni, której operatorem jest Krakowski Holding Komunalny S.A., zmniejsza się liczba nielegalnych i legalnych składowisk śmieci (67,9%). Kolejną korzyścią jest wytwarzanie energii w trakcie spalania odpadów (60,5%) oraz ochrona środowiska (49,5%). 

Zdaniem badanych najbardziej pożądaną formą postępowania z odpadami jest recykling. Tą odpowiedź zaznaczyło 78,4% ankietowanych. Jest to wzrost o 14% w porównaniu do poprzedniego roku. Następnie mieszkańcy zaznaczyli spalanie z odzyskiwaniem energii (62,8%) oraz unieszkodliwianie na składowiskach (57,2%). 

– W latach 2015-2019 możemy zaobserwować wysoki wzrost świadomości mieszkańców dotyczący ekologii. Krakowianie prawdopodobnie poprzez działania miasta uświadamiają sobie czym jest recykling czy jak powinno się segregować odpady. Decydują jaki sposób postępowania z odpadami jest według nich odpowiedni – mówi ekspert.

Coraz mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej

– Badania są realizowane w okresie przedwakacyjnym. Dla komunikacji miejskiej to nieszczęśliwy okres, bo wtedy wprowadzane są rewolucyjne zmiany i remonty. Jest to jedna ze spółek, która jest nieco niżej niż pozostałe. To ma decydujące znaczenie – mówi Przemysław Budziło.

W 2019 r. 41,8% ankietowanych korzystało z komunikacji miejskiej. W ubiegłym roku było to 42,1%. Użytkownicy komunikacji miejskiej najczęściej korzystają z niej kilka razy w tygodniu w różne dni (20,1%) lub codziennie (17,5%). Osoby niekorzystające z usług miejskiego transportu jako powód wskazywały tryb życia (70,3%), zbyt długi czas podróży (28,3%) i niewystarczający komfort jazdy (25,2%). 

– Trzeba dopracować szczegóły dot. czystości miasta, zagospodarowania odpadów komunalnych czy komfortu podróży, co wynika w tym momencie ze skumulowania remontów w okresie wakacyjnym, który temu sprzyja. Jestem przekonany, że po zakończeniu wakacji i remontów będzie szybciej, bezpieczniej, bardziej punktualnie i oferta będzie bardziej atrakcyjna dla pasażerów komunikacji miejskiej – podsumowuje Tadeusz Trzmiel, prezes KHK S.A. 

js

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca