XXIII edycja konkursu „Filantrop Krakowa” – ostatni moment na zgłoszenia

•Jeśli znasz osoby z wielkim sercem, które – nie zważając na przeciwności losu – niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym…
•Jeśli dostrzegasz cenne inicjatywy charytatywne…
•Jeśli doceniasz fundacje lub stowarzyszenia, które działają na rzecz uchodźców z Ukrainy, osób z niepełnosprawnościami, chorych, ubogich, bezdomnych, zwierząt…
…zgłoś swojego kandydata, instytucję, organizację poza rządową lub firmę do konkursu Filantrop Krakowa!

Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw charytatywnych i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania działań organizacji pozarządowych, które pomagają mieszkańcom Krakowa, a w szczególności osobom znajdującym się w kryzysie, określonym grupom: dzieciom pokrzywdzonym przez los, młodzieży zagrożonej wykluczeniem, seniorom itp.

Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni przez komisję konkursową – Bractwo Filantropii, w dwóch kategoriach, za:
•najciekawszą formę i efektywność filantropii,
•wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom.

W ubiegłym roku w konkursie „Filantrop Krakowa” uhonorowano: Janusza Bodzętę, Dorotę Skowerską-Witek, Rotary Klub Kraków – Wyspiański, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oraz Marię i Andrzeja Krupińskich – U Jędrusia Sp. z o.o.

Nabór zgłoszeń do tegorocznego konkursu „Filantrop Krakowa A.D. 2022” – do 31 marca.
Zgłoszenia przyjmuje: Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
e-mail sz.umk@um.krakow.pl.
Informacje: tel. 12 616 78 04.
www.filantrop.krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie