XXX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP  zorganizowały XXX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski. Uroczystość odbyła się w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – w poniedziałek, 23 stycznia 2023 roku. Podczas spotkania ogłoszono Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2022.

Uroczystość zgromadziła ponad 200 osób – Parlamentarzystów, przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych, Rektorów, Przewodniczących regionalnych organizacji samorządy terytorialnego z całej Polski, Prezesów, Dyrektorów małopolskich instytucji i samorządów zawodowych, przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki. Życzenia złożyli: Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji, Jan T. Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta Krakowa, oraz  dr Michael Groß –  Konsul Generalny Niemiec, Dziekan Korpusu Konsularnego w Krakowie. Ks. Marek Jędraszewski – Arcybiskup Metropolita Krakowski oraz  Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej  ks. Artur Ważny udzielili błogosławieństwa i poświęcili opłatki.

Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk ogłosił nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2022 – prof. Jana Ostrowskiego i gen. Mieczysława Bieńka (życiorysy poniżej. Laureatami Tytułu MAŁOPOLANIN ROKU w ubiegłych latach byli m.in.: Andrzej Zoll, Zbigniew Brzeziński, Wisława Szymborska,  Andrzej Wajda, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Jerzy Nowosielski, Antoni Dziatkowiak, Krzysztof Penderecki, Robert Korzeniowski, Sławomir Mrożek, Adam Małysz, Anna Dymna, Igor Mitoraj, Ryszard Tadeusiewicz, ks. Michał Heller, Andrzej Białas, Justyna Kowalczyk, Agnieszka Radwańska, Anna Polony, Jerzy Trela.

Podczas spotkania przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk odczytał fragment Apelu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Europejskiego Komitetu Regionów EUROPEJSKIE REGIONY SOLIDARNE Z UKRAINĄ.

„Od prawie roku w Europie trwa okrutna wojna będąca wynikiem barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę. na skalę największą od czasu II wojny światowej bezwzględnie niszcząc ukraińskie miasta i wsie, szkoły, przedszkola, szpitale, domy mieszkalne, infrastrukturę cywilną.

Ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, jest to wojna imperialnej Rosji z cywilizacją demokratycznego Zachodu o jego granice w Europie.

Wolna,  niepodległa, demokratyczna Ukraina zasługuje na solidarność Polski, Europy, USA i całego demokratycznego  świata, to wyzwanie naszej cywilizacji i nasza powinność.

W imieniu samorządów terytorialnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski apelujemy do Europejskiego Komitetu Regionów o solidarne zaangażowanie regionów UE w realną pomoc Ukrainie. Wobec powolnej i bardzo zbiurokratyzowanej pomocy UE apelujemy do Komitetu Regionów i jego 329 członków o bezpośrednią, szybką, finansową i humanitarną pomoc niszczonej Ukrainie.

Solidarna postawa Polski i milionów Polaków jest fenomenem niespotykanym na skalę światową przyjmując jedynie do rodzin i pensjonatów całą wielomilionową falę uchodźców. Nie zorganizowaliśmy ani jednego zamkniętego obozu dla uchodźców, co jest niestety na świecie normalnym standardem wśród państw udzielających pomocy uchodźcom.” (całość Apelu dostępna na stronie www.sgpm.krakow.pl).

Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu Góralskiego Bartka Koszarka z Bukowiny Tatrzańskiej.

Prof. Jan Ostrowski

ur. 12 czerwca 1947 w Krakowie, pochodzi z rodziny Ostrowskich pieczętującej się herbem Rawicz.

Polski historyk sztuki i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki (1989–2020), prezes Polskiej Akademii Umiejętności (od 2018).

Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1970 ukończył się historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1972 doktoryzował się na uniwersytecie w Nancy, w 1974 nostryfikowany jako doktorat nauk humanistycznych na UJ. W 1982 habilitował się na macierzystej uczelni, tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1992. Odbył liczne staże w instytucjach badawczych i naukowych, m.in. w Londyn, Monachium, Princeton, Berkeley i Cambridge.

W latach 1973–2018 prowadził pracę dydaktyczną w Instytucie Historii Sztuki UJ. W latach 1999–2000 wykładał jako profesor wizytujący na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

W latach 1989–2020 był dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. W tym okresie  Zamek pod kierownictwem prof. Jana Ostrowskiego przeszedł gruntowną rewaloryzację w ramach wieloletniego programu rewitalizacji budowli i terenów na Wzgórzu Wawelskim, zbiory muzealne powiększyły się o 1/3, m.in. o kolekcję przekazaną przez Karolinę Lanckorońską i Krystynę Czapską, stworzono od podstaw dział konserwatorsko-techniczny, poszerzono powierzchnię ekspozycyjną i wiele wystaw czasowych. Wśród najważniejszych z nich były m.in.: „Na znak świetnego zwycięstwa” z racji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, „Sapiehowie – kolekcjonerzy i mecenasi” oraz prezentowane za granicą: „Kraj skrzydlatych jeźdźców” w USA 1999-2000 i „Skarby Polski” przygotowane wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie i pokazywane w 2010 r. w Japonii.

W 1990 został wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Był członkiem Rady do Spraw Muzeów, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W latach 1998–2002 był radnym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego I kadencji. W 2010 został członkiem korespondentem, a w 2015 członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W 2018 został wybrany na jej prezesa.

Jego badania obejmują sztukę wieków XIV–XX ze szczególnym naciskiem na okres baroku i romantyzmu. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i eseistycznych, w tym kilkunastu książek. Zainicjował i prowadził program inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na kresach. W latach 1993–2015 pod jego redakcją i ze znacznym udziałem autorskim ukazały się 23 tomy inwentarza pt. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Wybrane odznaczenia :

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2010), w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz krzewienia tradycji polskich,

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1994), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012), Odznaka Honorowa za Naukę i Sztukę I klasy (Austria, 2003), Order Narodowy Zasługi V Klasy (Francja, 2004), Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006), Order Gwiazdy Włoch III klasy (Włochy, 2006), Legia Honorowa V klasy (Francja, 2011), Krzyż Oficerski Orderu Świętego Karola (Monako, 2012), Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski (2017), Brązowy Medal Cracoviae Merenti (2021).

Gen. dr Mieczysław Bieniek i Prof. Jan Ostrowski (fot, Adam Wojnar – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski)

Gen. dr Mieczysław Bieniek

ur. 19 czerwca 1951 w Krapkowicach– generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Ukończył Akademię Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego (1981), studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii (1995) oraz studia zarządzania zasobami obronnymi kraju w Monterey w USA, ponadto szereg kursów w zakresie strategii i obronności. Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3760 skokami na koncie, posiada uprawnienia instruktora spadochronowego armii amerykańskiej, belgijskiej, tureckiej, brytyjskiej i norweskiej.

Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony (ang. Defense College) NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony (ang. National Defence University) w Waszyngtonie. Autor wielu opracowań i publikacji na temat bezpieczeństwa i obronności.

Specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych. 10 listopada 2010 awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień generała. W tym samym roku obejął stanowisko Zastępcy Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji w Norfolk, USA W stanie Virginia. Odpowiadał tam między innymi za koordynacje planów procesu obronnego państw NATO, transformacje sil zbrojnych państw sojuszu innowacje i rozwój nowych technologii, jak również  współpracę partnerską z innymi państwami, oraz organizacjami międzynarodowymi. Jak dotychczas było to najwyższe stanowisko w strukturach dowodzenia NATO sprawowane przez polskiego generała.

Generał Bieniek był pierwszym polskim oficerem, który objął tak wysokie stanowisko dowódcze w NATO. Według Ministerstwa Obrony Narodowej jest jednym z najbardziej dynamicznych i najlepiej wyszkolonych polskich dowódców, o wielkich zasługach w integracji sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim, wybitnym specjalistą od działań powietrzno-desantowych i specjalnych z olbrzymim doświadczeniem służby w organizacjach międzynarodowych.

Jest członkiem sekcji spadochronowej Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” w Krakowie. Jest również bratem honorowym Bractwa Kurkowego w Krakowie. Od 2014 jest także Honorowym Obywatelem Gminy Strzelce Opolskie.

Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowej. Jest autorem wielu podręczników, książek i artykułów z tej dziedziny.

Wybrane odznaczenia:

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 2004, Złoty Krzyż Zasługi

Gwiazda Afganistanu – 2014, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Odznaka Instruktora Spadochronowego Wojsk Powietrznodesantowych, Odznaka „Za wierną służbę pod sztandarami” – Bułgaria, Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco – Hiszpania, 2009, Bronze Star – Stany Zjednoczone, Master Army Parachutist Badge – Stany Zjednoczone,  Medal NATO za misję SFOR, Medal ONZ za misję UNDOF, Medal ONZ za misję MINURSO.

Najnowsze

Co w Krakowie