Z powodu koronawirusa wojewoda małopolski przesuwa termin wyborów w gminach Niedźwiedź i Biały Dunajec. Ale tylko o trzy tygodnie

krakow.pl

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niedźwiedź i Rady Gminy Biały Dunajec mają się odbyć 19 kwietnia 2020 roku, a nie 29 marca. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zdecydował o przesunięciu głosowania. Powód? Ograniczenia wynikające z zagrożenia koronawirusem. Ale decyzja wojewody małopolskiego jest zgodna z linią obecnej władzy, według której majowe wybory prezydenckie nie są zagrożone.

Oto pełna treść komunikatu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

„Wojewoda Małopolski, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, a także biorąc pod uwagę rekomendację Komisarza Wyborczego, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź oraz do Rady Gminy Biały Dunajec (zaplanowanych na 29 marca 2020 roku).
25 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zakaz ten obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym Wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w ww. wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.”

GS

Koronawirus w Krakowie. To nie będzie ostatni tydzień ograniczeń, zakazów i trudności. Musimy wytrzymać. Mimo wszystko

Zobacz także