Koniec imprez, biwakowania i grillowania na Zakrzówku!

Ponad 20 zakazów będzie obowiązywać na terenie Zakrzówka. Projekt regulaminu dla nowego parku miejskiego jest już gotowy, wkrótce zatwierdzą go radni. A jeśli to zrobią, na Zakrzówku skończą się spontaniczne imprezy, biwakowanie i grillowanie. Dzieci do lat 15 na teren Zakrzówka będą mogły wejść tylko pod opieką dorosłych.

Nowe kąpielisko na Zakrzówku ma być hitem tego lata dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście. Ale jego otwarcie będzie się wiązać z ograniczeniami dla tych, którzy Zakrzówek traktują jako znakomite miejsce do spotkań, spontanicznych imprez, biwakowania i grillowania. Wraz otwarciem kąpieliska na terenie wokół zbiornika zostanie utworzony park miejski. A w parku ma obowiązywać regulamin określający zasady korzystania z niego. Zasady to także zakazy. jest ich sporo.

Projekt takiego regulaminu jest już gotowy. Wśród ograniczeń jest m.in. zakaz grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów, zakaz biwakowania, zakaz używania sprzętu nagłaśniającego. W regulaminie znajdzie się zapis, że poruszać po parku można się jedynie po wyznaczonych szlakach.

Będzie też zakaz wspinania się na skały, poza miejsce do tego wyznaczonym. Nie wolno będzie przekraczać barierek zabezpieczających (lin, poręczy itp.), przechylać się przez barierki i siadać na barierkach. Te zakazy mają zmniejszyć zagrożenie i zapobiegać tragicznym w skutkach upadkom ze skał. Za złamanie tych ograniczeń będą mandaty. „Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody powstałe na osobie użytkownika Parku lub osób trzecich, które powstały wskutek okoliczności niezawinionych przez Zarządcę Parku, w szczególności wskutek niestosowania się przez użytkownika Parku lub osób trzecich do przepisów niniejszego Regulaminu i do przepisów prawa powszechnie obowiązującego” – czytamy w projekcie regulaminu Parku Zakrzówek.

Oto fragment Regulaminu Parku Zakrzówek – z listą zakazów. § 6. 1. Na terenie Parku zabrania się:
1) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) płoszenia i chwytania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt;
3) karmienia dzikich zwierząt;
4) używania sprzętu nagłaśniającego bez zezwolenia Zarządcy Parku;
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów;
6) dotykania urządzeń elektrycznych;
7) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zezwolenia Zarządcy Parku;
8) organizowania imprez bez zezwolenia Zarządcy Parku;
9) biwakowania;
10) 1eżakowania na pomostach i innych przejściach w odległości mniejszej niż 1,5 metra od brzegów kąpieliska;
11) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli poza miejscami do tego wyznaczonymi i wchodzenia do wody lub kąpieli wbrew zakazom;
12) wykonywania skoków do wody w tym z pomostów, brzegów zbiorników wodnych, urwisk, półek skalnych oraz zabezpieczeń ścian kamieniołomu;
13) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli osobom znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu;
14) używania sprzętu pływającego bez zgody Zarządcy Parku;
15) cumowania, przypływania do brzegu oraz wodowania sprzętu wodnego bez zgody Zarządcy Parku;
16) zanieczyszczania wody, używania w obrębie zbiorników wodnych i ich bezpośredniego otoczenia szkodliwych substancji chemicznych, środków piorących i higieny osobistej;
17) kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody;
18) poruszania się poza wyznaczonymi szlakami;
19) wspinania się na skały poza miejscami wyznaczonymi do wspinaczki przez Zarządcę Parku;
20) przekraczania barierek zabezpieczających (lin, poręczy itp.), w tym przechylania się przez barierki i siadania na barierkach;
21) wchodzenia, wspinania się, niszczenia zabezpieczeń ścian kamieniołomu oraz korzystania z zabezpieczeń Parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
22) wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów bez zgody Zarządcy Parku, z wyłączeniem rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego – UTO oraz urządzeń
wspomagających ruch, z zachowaniem następujących zasad:
a) należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie większą niż 20 km/h;
b) należy poruszać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem pierwszeństwa pieszych oraz nie utrudniać ruchu pieszych;
c) zakazuje się jazdy obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu w Parku, oraz zakazuje się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
d) kierującym hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego zakazuje się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów;
e) zakazuje się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez osobę, która nie skończyła 10 roku życia, bez opieki osoby dorosłej;
f) zakazuje się kierowania pod wpływem alkoholu lub środków o podobnym działaniu;
g) zakazuje się pozostawiania hulajnóg elektrycznych na terenie Parku.

(GEG)

16 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie