Zakaz palenia węglem w siedmiu małopolskich gminach

Skawina, Niepołomice, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Czarny Dunajec – to małopolskie gminy, które idą za przykładem Krakowa i wprowadzają zakaz palenia węglem. Gotowe są już projekty uchwał antysmogowych dla gmin, Sejmik Województwa Małopolskiego zatwierdzi te projekty w najbliższy poniedziałek. Całkowity zakaz palenia węglem w tych gminach będzie obowiązywał od 1 stycznia 2030 roku – w pięciu na całym obszarze, w dwóch (Rabka-Zdrój i Nowy Targ) – na wyznaczonym terenie.

Co to oznacza dla mieszkańców tych gmin?

Uchwały sejmiku wprowadzą „całkowity zakaz spalania paliw stałych innych niż biomasa o wilgotności w stanie roboczym nie wyższej niż 20 proc.” W praktyce oznacza to zakaz stosowania do celów grzewczych węgla oraz:
• mułów węglowych, flotokoncentratów,
• węgla brunatnego,
• dowolnej mieszaniny paliw, o których mowa w powyższych punktach, z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającej mniej niż 85% węgla kamiennego,
• paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
• paliw stałych niesortowanych,
• paliw stałych, dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości.
Będzie wolno palić w kominkach drewnem, ale dobrze wysuszonym, o wilgotności poniżej 20 proc.

Ale to nie koniec nowych ograniczeń. Już od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe eksploatowanie nowych źródeł ciepła na paliwa stałe inne niż biomasa o wilgotności do 20 proc. To oznacza, że pieców na węgiel nie można będzie instalować w tych gminach już od przyszłego roku, a więc za trzy miesiące.

Nowe uchwały antysmogowe wprowadzą terminy przejściowe:
• Kotły pozaklasowe na biomasę oraz kotły pozaklasowe na węgiel (o klasie niższej niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012), których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., można eksploatować do 31 grudnia 2022 r.
• Kotły 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 na biomasę oraz kotły 3 i 4 klasy na węgiel, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., można eksploatować do 31 grudnia 2026 r.
• Kotły 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 na węgiel, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., można eksploatować do 31 grudnia 2029 r.
• Kotły 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 na biomasę, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., można eksploatować do końca ich technicznej żywotności.
• Kotły na węgiel spełniające wymagania ekoprojektu, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2022 r., można eksploatować do 31 grudnia 2029 r.
• Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na węgiel, spełniające wymagania ekoprojektu, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2022 r., można eksploatować do 31 grudnia 2029 r.
• Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na biomasę i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na węgiel, które nie spełniają wymagań w zakresie minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., mogą być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r., chyba, że będą:
– osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
– zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185

W przypadki Rabki-Zdrój ograniczenia obejmą obszar stref A i B ochrony uzdrowiskowej. W Nowym Targu nowe przepisy antysmogowe będą dotyczyć z kolei tylko centrum miasta, czyli obszaru wyznaczonego:
• od zachodu ulicą Krakowską od mostu na potoku Czarny Dunajec do wiaduktu nad Aleją Tysiąclecia,
• od południa Aleją Tysiąclecia od wiaduktu, po którym biegnie ulica Krakowska do mostu nad potokiem Biały Dunajec,
• od wschodu potokiem Biały Dunajec od Alei Tysiąclecia do zbiegu z potokiem Czarny Dunajec,
• od północy prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym potoku Czarny Dunajec od zbiegu z potokiem Biały Dunajec do ulicy Krakowskiej.

(GEG)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie