Zakładajcie maski, zamykajcie okna. Nadciąga wielki smog!

To nie będzie piękny weekend w Krakowie i okolicach… Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje dziś o bardzo wysokim stężeniu smogu.

Jak wysokim? Dziś i jutro istnieje ryzyko przekroczenia poziomu 150 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10. Powodem są głównie zanieczyszczenia z kominów, a także fakt, że warunki meteorologiczne utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Zalecenia:

  • Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły) powinny: ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, unikać wietrzenia pomieszczeń, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
  • Jednostki oświatowe i opiekuńcze powinny ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
  • Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej powinny przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
  • Do mieszkańców obszaru apeluje się o korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Prognoza na sobotę, 7 grudnia, dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, również wskazuje wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu 150 µg/m3 pyłu PM10 na obszarze Krakowa.

kj, krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie