Zatrzymanie pracy reaktora w Hucie

Co najmniej do 5 lipca wyłączony będzie Reaktor Katalitycznego Rozkładu Amoniaku i Produkcji siarki metodą Clausa (KRAiC). Zatrzymanie reaktora podyktowane jest koniecznością  przeprowadzenia odbiorów Urzędu Dozoru Technicznego dla kotłów parowych wysokiego i niskiego ciśnienia.

Instalacja KRAiC została uruchomiona w październiku 2011 r. i od tego czasu pracuje nieprzerwanie. Zgodnie z przepisami o Dozorze Technicznym po upływie 3 lat pracy powinien być przeprowadzony przegląd kotłów.

Na wniosek ArcelorMittal Poland SA termin przeglądu został prolongowany o półtora roku.

Podczas postoju przeprowadzone zostaną:

  • odbiory UDT kotła wysokociśnieniowego i niskociśnieniowego
  • prace konserwacyjne aparatów i urządzeń instalacji KRAiC, a w szczególności kotłów, reaktorów NH3 i Clausa
  • naprawa płaszcza komory gazowej kotła wysokiego ciśnienia.

Przewidywany czas postoju reaktora wynika z zakresu prac, oraz konieczności dotrzymania procedur zatrzymywania i uruchamiania reaktora.

– W okresie postoju reaktora przewidujemy pogorszenie stopnia odsiarczania gazu z dotychczasowego poniżej 0,5 g/Nm3 do 0,6 – 0,9 g/Nm3 – czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta Krakowa.

– Zwiększony poziom zawartości siarkowodoru w gazie oczyszczonym w okresie postoju reaktora nie powinien wpłynąć na przekroczenie zawartości siarkowodoru w układzie ciągnionym (prawdopodobnie za 6 m-cy zawartość siarkowodoru w gazie oczyszczonym będzie na poziomie 0,4g/Nm3) – dodają urzędnicy.

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie