Zderzenie kultur w Muzeum Manggha

WYSTAWA

Japońskie militaria. Kolekcja generała Sławomira Petelickiego

Muzeum Manggha ma przyjemność zaprezentować publiczności niezwykłą wystawę: japońskie militaria z prywatnej kolekcji generała Sławomira Petelickiego. Zbiór ten wprawdzie nie jest zbyt obszerny, daje jednak dobrą możliwość przyjrzenia się odmienności broni i oporządzenia obronnego, jak również potrzebie piękna i jego wyczuciu u Japończyków, nawet w tej tak dla nas – Europejczyków – odległej od estetycznych oczekiwań dziedzinie. Na wystawie zobaczymy zbroję i rozmaite miecze: tachi, katana, wakizashi, tantō, aikuchi i guntō, oprawione w sposób oszczędny, jak i okazały.

Japończycy są narodem, który od wieków przywiązywał bardzo duże znaczenie do wszelkich przejawów zmagań wojennych i walki oraz związanych z tym umiejętności. Wysoko też cenił przedmioty dotyczące tej dziedziny. Miecz był w Japonii najważniejszym elementem uzbrojenia, nadano mu tam zatem wysoką rangę. Wykonany ze stali o niezwykłych właściwościach stanowił doskonałą broń. Miecze charakteryzowała elegancka forma, wspaniała struktura metalu i osiągane odcienie jego barwy. Od ponad dwunastu wieków niosła ta broń dla Japończyków duchową treść i miała religijne znaczenie. Stała się symbolem rycerskich cnót, honoru, odwagi i wierności.

Wystawa czynna do 31 grudnia 2018.

WYSTAWA

Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski

18.10.2018-20.01.2019

Wystawa poświęcona osobie i działalności Bronisława Piłsudskiego na setną rocznicę śmierci. Pierwsza tak szeroka prezentacja dorobku tego wybitnego antropologa, etnologa i etnolingwisty, ma ukazać główny przedmiot jego zainteresowań i kolekcjonerstwa – kulturę materialną Ajnów  w zestawieniu ze sztuką i przedmiotami życia codziennego górali podhalańskich (zebranych przez Piłsudskiego, obecnie własność Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem). Obie te, tak odległe kultury – ajnuską i góralską, cechuje surowość i prostota szlachetnych form i użytych materiałów; w obu podobne, kluczowe znaczenie ma ornament, a ich zestawienie ukazuje nieoczekiwanie duże podobieństwa, dostrzeżone z całą pewnością przez samego Piłsudskiego, co świadczy o wrażliwości i wyczuciu badacza-kolekcjonera. Wystawa przygotowywana jest w oparciu o zbiory muzeów z Japonii, Rosji, w stałej współpracy z Muzeum Miejskim w Żorach.

Wystawę sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Wystawa czynna do 20 stycznia 2019.

WYSTAWA

Zderzacz kultur. Sztuka postegzotyczna

 

Autorski projekt Goschki Gawlik, kuratorki z Wiednia, odnoszący się do sytuacji sztuki współczesnej, która powstaje w globalnej wiosce, podlegając tym samym nieustannym mutacjom: wzajemnym wpływom i oddziaływaniom, posługuje się zwielokrotnionymi cytatami i odniesieniami. Międzynarodową grupę twórców, wykorzystujących różne techniki oraz rozmaite style artystyczne, łączy chęć przekroczenia ram własnej kultury, otwartość i ciekawość odmienności. Artyści europejscy chętnie odwołują się do znaków, symboli i stereotypów z obszaru Dalekiego Wschodu. Artyści z Azji, którzy przyswoili sobie zdobycze sztuki nowoczesnej i swobodnie nimi operują, świadomi zarazem znaczenia własnego zaplecza kulturowego, prowadzą z kulturą zachodnią swoisty dialog-grę. Prezentowane prace nasycone znaczeniami wchodzą ze sobą w relacje, nabierając przez to nowych znaczeń. Tytułowy zderzacz kultur (nawiązanie do Wielkiego Zderzacza Hadronów, w którym zderzenie cząstek skutkuje powstaniem nowych) nie oznacza konfrontacji, ale tworzenie nowych jakości artystycznych.

Artyści:

Ei Arakawa / Nikolas Gambaroff, Georg Baselitz, Nina Beier, Andy Hope 1930, Barbara Mungenast, Paulina Ołowska, Yan Pei-Ming, Imran Qureshi, Shuvo Rafiqul, Franz Schubert, Sung Tieu, Danh Vō, Kay Walkowiak, Hans Weigand, Guan Xiao, Lei Xue, Jakub Julian Ziółkowski

Wystawa czynna do 27 stycznia 2019.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

M. Konopnickiej 26

www.manggha.pl

 

Zobacz także