Zgłoś swojego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie (do 31. marca) można zgłaszać kandydatów do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017. – Gdyby nie ci ludzie, to wiele osób byłoby w znacznie cięższej sytuacji – podkreśla prezydent miasta Jacek Majchrowski. Jeśli więc znacie osobę, organizację, instytucję lub firmę, która bezinteresownie niesie pomoc potrzebującym, koniecznie doceńcie zaangażowanie.

Do konkursu można zgłosić każdego, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do pomocy ludziom. – Osób wrażliwych, działających z potrzeby serca w naszym mieście nie brakuje – podkreśla prezydenta Majchrowski.

Do tej pory uhonorowane zostały 52 osoby (firmy, instytucje, organizacje).

Wśród nich był między innymi ks. Wiesław Wilmański SAC, proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, który animuje życie duchowe i kulturalne parafii. Organizuje też dobroczynne zbiórki, koncerty, wystawy, festyny, mecze piłki nożnej i charytatywne bale. – Jestem zaskoczony zgłoszeniem i przyznaniem mi nagrody. Myślę, że wspólna modlitwa, spotkania, czy moje uczestnictwo w różnych uroczystościach rodzinnych mieszkańców i pracowników DPS skłoniły tę społeczność, by wytypować mnie do nagrody – uważa ks. Wilmański.

Za swoją szlachetną działalność duchowny – podobnie jak inni nagrodzeni – otrzymał wielkie serce Repliki berła Świętej Królowej Jadwigi, jako symbol niesienia pomocy drugiemu człowiekowi wraz z dyplomami i odznakami.

Uhonorują aż pięciu filantropów

– Być może jest tak, że mamy coraz więcej potrzebujących i oczekujących wsparcia? Z jednej strony jesteśmy przecież coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem. Z drugiej, nie wszyscy mogą i umieją dostosować się do zmieniających się dynamicznie warunków i tempa życia – mówi Mateusz Płoskonka,  dyrektor Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych. – Na szczęście wśród nas działają filantropi. Na dużą skalę, w ramach np. społecznej odpowiedzialności biznesu, i na mniejszą – w ramach chociażby pomocy sąsiedzkiej, której skala dla bezpośredniego odbiorcy jest wielka – podkreśla.

W tym roku po raz pierwszy zostanie uhonorowanych aż pięciu, a nie jak do tej pory trzech, kandydatów do tytułu.

Osoby, firmy i instytucje można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Jak zaznacza dyrektor Płoskonka, konkursowi o tytuł „Filantropa Krakowa” towarzyszy kampania informacyjno – promocyjna. Reklamy ukazują się: na tramwaju MPK, wewnątrz pojazdów (naklejki są eksponowane na tyłach foteli, w BUS TV są wyświetlane plansze), w portalach lovekrakow.pl i krknews.pl (bannery), na citylightach oraz w prasie. 

– Mamy nadzieję, że wszechstronne działania pozwolą nam odnaleźć Filantropów Krakowa, którzy nie są znani szerszej opinii publicznej, a zasługują na nagrodę – mówi szef MOWIS.

Gdzie zgłaszać kandydatów?

Propozycje kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017 należy składać do 31 marca 2018 r., w Biurze MOWIS, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Szczegółowe informacje dotyczące XVIII edycji konkursu „Filantrop Krakowa” można znaleźć na stronie www.filantrop.krakow.pl.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu Biuro Miejski Ośrodek Wspierania  Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, telefon: 12 616 78 04.

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie