Złapani w Krakowie, wydaleni z Polski. Obaj świadczyli usługi taksówkarskie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie zatrzymali obywatela Turkmenistanu oraz Gruzji. Obaj widnieli w bazie jako osoby, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i otrzymali decyzje o wydaleniu.

Obywatel Turkmenistanu przybył do Polski w 2021 r., by podjąć pracę w różnych magazynach na terenie Polski oraz świadczyć usługi taksówkarskie.

„Złożył wniosek do wojewody Mazowieckiego o pobyt czasowy i pracę, ale otrzymał odmowę, gdyż był skazany prawomocnym wyrokiem sądu” – podaje straż graniczna.

Z kolei zatrzymany obywatel Gruzji twierdził, że przyjechał do Polski turystycznie, a następnie został, aby pracować. Świadczył usługi taksówkarskie, ale także został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za… jazdę po spożyciu alkoholu.

„W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu w terminie do 15 oraz 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat” – podaje straż graniczna.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie