Tak źle jeszcze nie było! „Kod czerwony” w całej Małopolsce!

fot. Foter.com

Koniec zabawy, czas na radykalne kroki. Wojewoda małopolski od teraz może zamknąć niektóre ulice dla samochodów, zawiesić prace budowlane, a nawet wstrzymać produkcję w niektórych zakładach pracy!  Zespół zarządzania kryzysowego zdecydował właśnie o wprowadzeniu najwyższego alarmu trzeciego stopnia, nazywanego kodem czerwonym.

Wprowadzenie najwyższego stopnia alarmowego spowodowane jest fatalnym stanem powietrza w całej Małopolsce. Stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 uzyskane z pomiarów automatycznych za poprzednią dobę przekroczyło wartość 300 μg/m³” aż na czterech stacjach!

Źródło: Twitter

W przypadku wprowadzenia III stopnia zagrożenia, wojewoda musi przekazać informację na ten temat do lokalnych mediów oraz do szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek, w których przebywają dzieci i młodzież. Wojewoda może też podjąć decyzję o intensywnych kontrolach palenisk węglowych, zawieszeniu uciążliwych prac budowlanych, ograniczeniu ruchu samochodowego i wstrzymaniu pracy zakładów przemysłowych.

(rg)

fot. Foter.com

Te rośliny uratują Cię przed smogiem. Musisz je mieć w domu! [GALERIA]

Zobacz także