Znamy ostateczną listę projektów w tegorocznym Budżecie Obywatelskim

439 zadań dzielnicowych i 118 ogólnomiejskich – to liczba projektów na które będzie można zagłosować w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się 28 września i potrwa do 7 października.

W tym roku krakowianie złożyli łącznie 949 projektów, z czego 224 ogólnomiejskie i 725 dzielnicowych. Pomyślną weryfikację przeszło 537, a autorzy blisko stu projektów odrzuconych odwoływali się od tego wyniku.

Najwięcej pomysłów, tradycyjnie już dotyczy zieleni, ale nie brakuje też tych z zakresu infrastruktury drogowej i chodnikowej, kultury, sportu i rekreacji czy społecznych.

– Środki na budżet obywatelski są większe, a tym samym apetyt na realizację zadań wzrósł. Ponad 250 projektów więcej niż w zeszłym roku, rekordowa dzielnica XVIII ze 100 projektami – to tylko przykłady. Z punktu widzenia miasta najważniejsze jest jednak to, aby liczba złożonych projektów i ich realizacja przełożyła się na dalszą aktywność mieszkańców – mówi Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

O tym, które projekty ostatecznie znajdą wsparcie zdecydują wszyscy krakowianie (bez względu na wiek), którzy wezmą udział w głosowaniu. To odbywać się będzie w Internecie – za pośrednictwem dedykowanej platformy budżet.krakow.pl oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach – na papierowych kartach do głosowania.

Głosując w punkcie trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa dla osób niemających nr PESEL oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Nie można zapomnieć o dowodzie osobistym!

Aby zagłosować przez Internet, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja na platformie: podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, a dla osób które go nie mają daty urodzenia i płci, numeru telefonu komórkowego oraz numeru i nazwy dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po 3 projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Zadania oceni w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie największą liczbę punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 października.

Zobacz także