Znamy skład Rady Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow

Prezydent Jacek Majchrowski powołał Radę Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945). W jej skład wejdzie 14 osób. To rada będzie decydować o tym, co będzie się działo w powołanej niedawno placówce muzealnej.

Oto pełny skład Rady Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow:
1) Jacek Bednarz – Radny Miasta Krakowa;
2) dr Piotr M. A. Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau;
3) dr Edyta Gawron – Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Żydów;
4) Lili Haber – Przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu;
5) Tadeusz Jakubowicz – Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie;
6) dr hab. Andrzej Kulig I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa;
7) dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
8) Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski;
9) Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
10) Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego;
11) dr Mateusz Szpytma – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
12) Szymon Toboła – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze;
13) Marian Turski – Ocalały z łódzkiego getta oraz KL Auschwitz, historyk i dziennikarz;
14) dr Anna Ziółkowska – Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie