Znowu będą pisać kredą na chodniku przed siedzibą PiS

W niedzielę, 17 października 2021 roku ulicami Krakowa przejdzie marsz sprzeciwu dla działań polskiego rządu wobec uchodźców koczujących na granicy z Białorusią. Uczestnicy pojawią się m.in. na ul. Retoryka, przed siedzibą PiS, gdzie ponownie w ruch pójdzie kreda. Na chodniku pojawią się napisy solidaryzujące się zwłaszcza z dziećmi uchodźców. Protest odbędzie się pod hasłem „Stop torturom na granicy”.

Marsz wyruszy o godz. 15 z Rynku Głównego – spod Ratusza. Potem uczestnicy przejdą na ul. Retoryka, przed siedzibę PiS. „Weźcie transparenty! Weźcie kredę!” – zachęcają organizatorzy i przypominają, że od dwóch tygodni w tym miejscu wypisywane są hasła sprzeciwu wobec polityki rządu w stosunku do uchodźców.

Oto komunikat zapowiadający niedzielny protest na ulicach Krakowa:

„Od prawie dwóch miesięcy polskie władze podejmują działania, przez które życie straciło co najmniej 7 osób szukających schronienia w Polsce i Europie. Życie kolejnych kilkuset osób, które próbują wydostać się z przygranicznych lasów, jest zagrożone. SĄ WŚRÓD NICH MAŁE DZIECI! To uchodźcy i uchodźczynie z Iraku, Afganistanu, Syrii, Turcji i innych krajów, w których grożą im wojna, prześladowania i przemoc.

Wbrew prawu, międzynarodowym zasadom pomocy humanitarnej i podstawowym ludzkim odruchom, polskie służby mundurowe nie dopuszczają tych osób do procedury azylowej, nie udzielają pomocy medycznej i dokonują nielegalnych wywózek uchodźców na polsko-białoruską granicę. Tzw. pushbacki podejmowane są bez wyjątku: wobec dorosłych i dzieci, wobec spragnionych, głodnych, wychłodzonych i chorych. Te okrutne działania władz przyczyniły się do śmierci sześciu osób, m.in. 16-letniego chłopaka z Iraku. Pięcioro kilkuletnich dzieci razem z rodzinami wywieziono z placówki Straży Granicznej w Michałowie gdzieś do lasu. Wciąż tam są.

Niestety, działania polskiego rządu uniemożliwiają przemarzniętym i chorym osobom skorzystanie z niezbędnej pomocy medycznej, mimo że lekarki i medycy od początku deklarują chęć nieodpłatnej pomocy uchodźcom i uchodźczyniom na granicy. Wprowadzony głosami PiS i jego sojuszników stan wyjątkowy blokuje nam dostęp do jakichkolwiek informacji o działaniach władz, a zwłaszcza do informacji o losie osób wypchniętych z Polski i przebywających w przygranicznych lasach. Nie wiemy, ile osób potrzebuje pomocy, ile osób zmarło podczas wielokrotnych prób dotarcia do Polski – o ile więcej, niż wynika to z informacji przekazanych w oficjalnych komunikatach…?
ŻYCIE I ZDROWIE TYCH OSÓB TO NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Wyraźmy sprzeciw!
Bądźmy głosem tych, którym rządzący odmawiają głosu i schronienia, a których życie jest bezpośrednio zagrożone tu i teraz. Żądamy natychmiastowego zakończenia nielegalnych wywózek i przerwania błędnego koła pushbacków. Nie ma naszej zgody na tortury w Polsce!
Nie damy sobie wmówić, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje! Organizujemy się, ponieważ jako społeczność wiemy bardzo dobrze, jak ważna jest solidarność.

Podczas gdy organizacje i grupy na co dzień wspierające uchodźców i uchodźczynie mają ręce pełne roboty, my stajemy obok nich i robimy to, co po prostu należy: nagłaśniamy przemoc i żądamy szacunku dla każdego człowieka. Nie ma wśród nas lepszych i gorszych – są tylko ludzie. Niektórzy z nich tracą właśnie życie w ciemnych i zimnych przygranicznych lasach – kilkaset, a czasem zaledwie kilka kilometrów od naszych domów.

Widzimy się na demo – przyjdź 17 października (niedziela) o godz. 15.00 pod Ratusz na Rynku Głównym w Krakowie. Przejdziemy potem na Retoryka pod siedzibę PiS, gdzie symbolicznie już od dwóch tygodni piszemy kredą hasła sprzeciwu.

Weźcie transparenty! Weźcie kredę!

– STOP TORTUROM NA GRANICY!

– TAM UMIERAJĄ LUDZIE!

– KRYZYS HUMANITARNY!

– DZIECI CIERPIĄ, PIS MILCZY!

– POMOC ZAMIAST MURU!

Bądźmy razem, nie bądźmy obojętni!!!

ORGANIZATORZY:
Rodziny bez granic – Kraków
Salam Lab
Witajcie w Krakowie
Światło dla Syrii
Rethinking Refugees
Fundacja Wolno nam
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Komitet Obrony Demokracji”

Najnowsze

Co w Krakowie