Znowu można będzie zgłaszać uwagi do planu dla osiedla Podwawelskiego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” będzie ponownie wyłożony i można będzie do niego zgłaszać uwagi. Plan udostępniony zostanie do wglądu od 12 października 2020 r. Dyskusja publiczna planowana jest na 3 listopada. Uwagi można zgłaszać do 23 listopada.

Plan zagospodarowania dla części osiedla Podwawelskiego wzbudzał w ubiegłym roku kontrowersje i protest. Chodzi o obszar ograniczony ulicami Barską, Kapelanka, Dworska, Rozdroże o powierzchni ponad 41 hektarów. Przewidywał on m.in. dogęszczenie zabudowy, czyli możliwość stawiania nowych bloków. Przeciwko temu protestowali przeciwnicy planu.

Teraz projekt tego planu będzie ponownie wyłożony do wglądu i będzie można do niego zgłaszać uwagi. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 12 października do 9 listopada 2020 r.

Z zapisami planu będzie się można zapoznać osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

  • poniedziałki: 13:00-15:00
  • od wtorku do piątku: 9:00-11:00.
    W pozostałych godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa, informacji udziela pracownik Wydziału Planowania Przestrzennego.

Projekt planu „Osiedle Podwawelskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie umieszczony na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Osiedle Podwawelskie” zostanie przeprowadzona w dniu 3 listopada 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 r.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie