Zobacz jak będzie wyglądać Nowa Huta

Od dziś każdy mieszkaniec Krakowa może zobaczyć jaka przyszłość czeka Nową Hutę. Urzędnicy pokazali właśnie cześć projektu planu zagospodarowania przestrzennego. – Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca – czytamy w komunikacie. Czy rzeczywiście jest tak „zielono”?

Wszystkie materiały będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Plan miejscowy obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”, ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

– Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej – uważają urzędnicy.

– Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy przyszłego planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych – twierdzą.

Projekt planu był już wcześniej wyłożony do publicznego wglądu od 17 listopada do 15 grudnia 2015 r. Ze względu na uwagi mieszkańców i nowe uzgodnienia w części projektu wprowadzono zmiany.

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie